Lainsäädäntö - kasvinterveyssäädökset

Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset, joita ei saa esiintyä tuotantopaikoilla eikä maahantuotavissa tai markkinoitavissa kasveissa, on määritelty EU:n ja kansallisessa kasvinterveyslainsäädännössä. Säädöksiin perustuvat myös tuhoojien leviämisen estämiseksi tehtävät tarkastukset ja torjuntatoimenpiteet. Tältä sivulta löydät keskeisimmät kasvinterveyssäädökset.

Kansallinen lainsäädäntö

Kansalliset kasvintervessäädökset löydät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

  • Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta 17/08 muutoksineen
  • MMM:n asetus perunan vaalean rengasmädän torjunnasta 38/07
  • MMM:n asetus Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta 44/07
  • MMM:n asetus peruna-ankeroisten torjunnasta 7/10
  • MMM:n päätös kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien kuljettamisen ehdoista 13/96 muutoksineen

EU-lainsäädäntö

EU:n kasvinterveyslainsäädäntö (englanniksi)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

Aiheet: