Muita kasvintuhoojia

Uusia vaikeasti torjuttavia ja taloudellisesti merkittäviä kasvintuhoojia uhkaa levitä naapurimaista Suomeen. Tuhoojat leviävät varsinkin kasvikaupan mukana.

Osa kasvintuhoojista on EU:n lainsäädännössä määrätty torjuttaviksi, mutta kaikki uudet tuhoojat eivät ole kasvinterveyslainsäädännön piirissä. Kunkin tuhoojan vaarallisuus ja merkittävyys arvioidaan, ennen kuin kasvinsuojeluviranomainen voi ryhtyä sitä torjumaan.

Maa- ja metsätalousministeriö voi harkinnan mukaan antaa kansallisen poikkeusluvan niiden kasvintuhoojien torjuntaan, joista ei määrätä kasvinterveyslainsäädännössä. Näitä tuhoojia on

Avomaan puutarhatuotanto

Kasvihuonetuotanto

 

Kasvinterveyslainsäädäntö koskee vaarallisiksi luokiteltuja kasvitauteja ja tuholaisia.  

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA