Muita kasvintuhoojia

Uusia vaikeasti torjuttavia ja taloudellisesti merkittäviä kasvintuhoojia uhkaa levitä naapurimaista Suomeen. Tuhoojat leviävät varsinkin kasvikaupan mukana.

Osa kasvintuhoojista on EU:n lainsäädännössä määrätty torjuttaviksi, mutta kaikki uudet tuhoojat eivät ole kasvinterveyslainsäädännön piirissä. Kunkin tuhoojan vaarallisuus ja merkittävyys arvioidaan, ennen kuin kasvinsuojeluviranomainen voi ryhtyä sitä torjumaan.

Maa- ja metsätalousministeriö voi harkinnan mukaan antaa kansallisen poikkeusluvan niiden kasvintuhoojien torjuntaan, joista ei määrätä kasvinterveyslainsäädännössä. Näitä tuhoojia on

Avomaan puutarhatuotanto

Kasvihuonetuotanto

 

Kasvinterveyslainsäädäntö koskee vaarallisiksi luokiteltuja kasvitauteja ja tuholaisia.  

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME