Vantaan esiintymä

Vantaan aasianrunkojääräesiintymän rajattu alue

Ajankohtaista tietoa lehtipuujätteen vastaanotosta (Päivitetty 2.8.2016)

Suomen ensimmäinen aasianrunkojääräesiintymä todettiin lokakuussa 2015 Vantaan Kuninkaanmäen alueelta. Tehtyjen tarkastusten ja tutkimusten perusteella Evira antoi 1.3.2016 päätöksen rajatun alueen muodostamiseksi. Päätöksellä rajoitetaan tiettyjen kasvilajien ja lehtipuisen puutavaran siirtoa alueen ulkopuolelle, jotta aasianrunkojääriä ei pääsisi leviämään uusille alueille. Rajatun alueen koko on noin 15 km2 ja se sisältää saastuneen vyöhykkeen ja sen ympärillä olevan puskurivyöhykkeen.

Päätöksen rajoituksista tarkemmin Eviran päätöksessä (Dnro 1396/0610/2016). Päätös on voimassa 31.12.2020 asti.

Lisätietoja
Atro Virtanen, p. 040 704 9607, atro.virtanen@evira.fi 
Juho Kokkonen p. 0400 571 060, juho.kokkonen@evira.fi

 

Puutavaran siirtoa koskevat rajoitukset

Kaadettavista puista tuleva puutavara voidaan käyttää rajatulla alueella ilman käsittelyä. Siirtorajoitus ei siis koske kaikkia lehtipuu- ja -pensaslajeja kuten tammea, pihlajaa, tuomea, orapihlajaa sekä useita hedelmä- ja koristekasvilajeja.

Siirtorajoitus koskee kaikkea yli 1 cm:n paksuista lehtipuista puutavaraa, polttopuut, oksat ja risut mukaan lukien, seuraavista puu- ja pensaslajeista:

Yleisimmät: koivut. lepät, vaahterat, haavat, poppelit, pajut, raidat, salavat, saarnet, jalavat, lehmukset, hevoskastanjat ja pähkinäpensaat

Harvinaisemmat: katsurat, pyökit, valkopyökit, plataanit ja rakkopuut

 Evira päivittää tälle sivulle tietoa yleisistä kiinteistöiltä ja tonteilta tulevien puiden, oksien ja risujen vastaanottoajoista ja -paikoista.

Puutavaran siirto rajatulta alueelta -
toimijoiden yhteystietoja

Eviran päätöksessä mainitun lehtipuutavaran siirto pois rajatulta alueelta on sallittua vain käsiteltynä (esimerkiksi haketettuna). Käsittely tulee tehdä rajatulla alueella. Alla on luettelo toimijoista, jotka ovat ilmoittaneet valmiudestaan kerätä puutavaraa käsittelyä varten. Toimijat toimivat itsenäisesti omalla vastuullaan ja puutavaran keruusta aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Useimmat puutavaran keruuta suorittavat toimijat myös kaatavat puita ja hakettavat puuta myös paikan päällä.

Toimijat, jotka haluavat yhteystietonsa alla olevalle listalle, pyydetään ottamaan yhteyttä Eviraan sähköpostitse kasvinterveys@evira.fi

Poikkeukset

Mikäli puutavaraa on tarve siirtää kuorinta ja kuumennus- tai prosessointikäsiteltäväksi rajatun alueen ulkopuolelle, toimijan tulee tehdä asiasta ilmoitus Eviraan vähintään kaksi viikkoa ennen siirtoajankohtaa. Ilmoitus tulee toimittaa Eviran kirjaamoon osoitteella Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo@evira.fi.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

 

 

Kartat

Rajattu alue  

rajattu alue   

Lataa tästä (Jpg, 7100 Kt)

Saastunut vyöhyke

saastunut alue 

Lataa tästä (Jpg, 1345 Kt)

 

Kartat päivitetty: 1.3.2016
Taustakartta: Maanmittauslaitos
Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.