Vantaan esiintymä

Vantaan aasianrunkojääräesiintymän rajattu alue

Suomen ensimmäinen aasianrunkojääräesiintymä todettiin lokakuussa 2015 Vantaan Kuninkaanmäen alueelta. Evira päätöksellä rajoitetaan tiettyjen kasvilajien ja lehtipuisen puutavaran siirtoa alueen ulkopuolelle, jotta aasianrunkojääriä ei pääsisi leviämään uusille alueille. Rajatun alueen koko on noin 15 km2 ja se sisältää saastuneen vyöhykkeen ja sen ympärillä olevan puskurivyöhykkeen.

Päätöksen rajoituksista tarkemmin Eviran päätöksessä (Dnro 1396/0610/2016). Päätös on voimassa 31.12.2020 asti.

Puutavaran siirtoa koskevat rajoitukset - puutavaran vastaanottopaikka

Kaadettavista puista tuleva puutavara voidaan käyttää rajatulla alueella ilman käsittelyä. Siirtorajoitus koskee kaikkea yli 1 cm:n paksuista lehtipuista puutavaraa, polttopuut, oksat ja risut mukaan lukien, seuraavista puu- ja pensaslajeista:

Yleisimmät: koivut. lepät, vaahterat, haavat, poppelit, pajut, raidat, salavat, saarnet, jalavat, lehmukset, hevoskastanjat ja pähkinäpensaat

Harvinaisemmat: katsurat, pyökit, valkopyökit, plataanit ja rakkopuut

Siirtorajoitus ei siis koske kaikkia lehtipuu- ja -pensaslajeja kuten tammea, pihlajaa, tuomea, orapihlajaa sekä useita hedelmä- ja koristekasvilajeja. 

Lehtipuutavaran vastaanotto: Siirtorajoituksen mukaista puutavaraa voi toimittaa Eviran ylläpitämään puutavaran vastaanottopaikkaan, joka sijaitsee Vanhan Porvoontien ja Itäisen Valkoisenlähteentien kohdalla. Portti on avoinna touko-lokakuun ajan tiistaisin klo 12-19 (ei juhlapäivinä). Muina aikoina puutavaraa voi toimittaa sopimuksen mukaan. Vastaanottopaikkaa hoitaa T. Siven Oy, puh. 040 7276 146. Karttakuva ja lisätietoa vastaanottopaikasta löytyy tästä linkistä.

Puutavaran siirto rajatulta alueelta -
toimijoiden yhteystietoja

Eviran päätöksessä mainitun lehtipuutavaran siirto pois rajatulta alueelta on sallittua vain käsiteltynä (esimerkiksi haketettuna). Käsittely tulee tehdä rajatulla alueella. Alla on luettelo toimijoista, jotka ovat ilmoittaneet valmiudestaan kerätä puutavaraa käsittelyä varten. Toimijat toimivat itsenäisesti omalla vastuullaan ja puutavaran keruusta aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Useimmat puutavaran keruuta suorittavat toimijat myös kaatavat puita ja hakettavat puuta myös paikan päällä.

Toimijat, jotka haluavat yhteystietonsa alla olevalle listalle, pyydetään ottamaan yhteyttä Eviraan sähköpostitse kasvinterveys@evira.fi

Poikkeukset

Mikäli puutavaraa on tarve siirtää kuorinta ja kuumennus- tai prosessointikäsiteltäväksi rajatun alueen ulkopuolelle, toimijan tulee tehdä asiasta ilmoitus Eviraan vähintään kaksi viikkoa ennen siirtoajankohtaa. Ilmoitus tulee toimittaa Eviran kirjaamoon osoitteella Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo@evira.fi.

Lisätietoja

Atro Virtanen, p. 040 704 9607, atro.virtanen@evira.fi  
 Liisa Vihervuori p. 040 057 1060, liisa.vihervuori@evira.fi

Lisää aiheesta palvelussamme

 

 

 Suuri kartta

Kartat

Rajattu alue  

rajattu alue   

Lataa tästä (Jpg, 7100 Kt)

Saastunut vyöhyke

saastunut alue 

Lataa tästä (Jpg, 1345 Kt)

 

Kartat päivitetty: 1.3.2016
Taustakartta: Maanmittauslaitos
Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.

Aiheet: