Muita vaarallisia kasvintuhoojia

EU voi tarvittaessa antaa kasvinterveyslainsäädännön perusteella hätätoimenpidepäätöksen tietyn vaarallisen kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi. Jäsenvaltiot voivat näin ryhtyä torjumaan odottamatta ilmennyttä kasvintuhoojaa, vaikka EU:n kasvinterveyslainsäädännössä ei vielä kyseistä tuhoojaa mainittaisi.

Hätätoimenpidepäätös on määräaikainen ja sen aikana kasvintuhoojan torjunnan tarve ja tarvittavat torjuntatoimet arvioidaan.

Aiheet: