Palsamin kuoliolaikkuvirus

Palsamin kuoliolaikkuvirus (Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Sitä esiintyy erityisesti ruukku- ja ryhmäkasveilla. Viruksen tyypillisiä oireita ovat renkaanmuotoiset laikut ja kuviot, ja se leviää saastuneiden kasvien ja ripsiäisten välityksellä.

Suomi on EU:ssa suoja-aluetta palsamin kuoliolaikkuviruksen suhteen. Kuitenkin virusta tavataan lähes vuosittain kasvihuoneviljelmillä, joille virusta leviää taimiaineiston välityksellä muista EU-maista.

LIsätietoa ja kuvia Eviran esitteessä (pdf, 81 kt) 

 

begonia_120203_uo.jpg : 72Kb Palsamin kuoliolaikkuviruksen oireita begoniassa. Kuva: Ulla Oksanen, Evira

kalanchoe_120307_ta.jpg : 52Kb   Palsamin kuoliolaikkuviruksen oireita tulilatvassa. Kuva: Terhi Andström, Evira