Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia koskeviin kysymyksiin. Tuhoojakohtaiset usein kysytyt löytyvät sivun vasemman reunan linkeistä.

1. Ovatko vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset vaarallisia ihmisille?

Eivät. Vaarallinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kasvitauti tai tuhohyönteinen aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa kasvintuotannossa eli pellolla, kasvihuoneessa tai metsässä esiintyessään. Vaaralliset kasvintuhoojat on määritelty kasvinterveyslaisäädännössä. Vaaralliset kasvintuhoojat jaetaan lainsäädännössä kahteen ryhmään. Hävitettävillä kasvintuhoojilla ei ole Suomessa pysyviä esiintymiä. Torjuttavia kasvintuhoojia sen sijaan esiintyy pysyvästi, mutta esiintymiä pyritään vähentämään. Kasvinterveysviranomaiset eli Evira ja ELY-keskukset tekevät tarkastuksia vaarallisten kasvintuhoojien esiintymien löytämiseksi ja antavat torjuntamääräyksiä löydettyjen esiintymien hävittämiseksi.

2. Mitä teen, jos epäilen löytäneeni vaarallisen kasvitaudin tai tuholaisen? 

Ilmoita havainnostasi mahdollisimman pian alueesi ELY-keskuksen tai Eviran toimipaikan kasvintarkastajalle. Tarkastaja arvioi tilanteen, antaa toimintaohjeet ja tekee tarkastuksen. Jos tarkastaja epäilee, että kyseessä voi olla vaarallinen kasvitauti tai tuholainen, otetaan tuhooja näytteeksi Eviran laboratoriossa tehtävää määritystä varten.

3. Mistä saan tiedon, mitkä ovat vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia? 

Suomen kasvintuotannon ja metsätalouden kannalta tärkeimmistä vaarallisista kasvintuhoojista löydät tietoa näiltä sivuilta. Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset on lueteltu maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksessa 17/08, liitteissä I ja II. Asetuksen löydät MMM:n internet-sivuilta. Lisäksi vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset kasvitaudit ja tuholaiset, joiden torjuntaan MMM on antanut luvan, tai joista Euroopan komissio on antanut ns. hätätoimenpidepäätöksen.

 

Aiheet: