Kasvitautien ja kasvituholaisten valvonta

Vaarallisten kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä valvotaan viljelmillä, myymälöissä sekä maahantuonnissa ja viennissä tehtävillä tarkastuksilla. Vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia voi esiintyä kasvihuoneissa, hedelmä- ja marjaviljelmillä, taimitarhoilla sekä perunaviljelmillä. Erityisen tärkeää on, ettei taimien ja muun lisäysaineiston tuotannossa esiinny vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia. 

Metsissä kartoitetaan vaarallisen metsätuholaisen mäntyankeroisen esiintymistä. Saha- ja puutavaratuotannossa valvotaan vientivaatimusten kuten kansainvälisen ISPM 15 -standardin mukaisten vaatimusten täyttymistä.

Kasvintuhoojien lisäksi tuotantopaikoilla valvotaan kasvinterveys- ja taimiaineistolainsäädäntöön perustuvien rekisteröintivelvoitteiden täyttymistä sekä laatu- ja merkintävaatimusten täyttymistä.

Tarkastuksia tekevät Eviran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat sekä Eviran valtuuttamat tarkastajat. Tarkastustoimintaa ohjaa Eviran kasvinterveysyksikkö.

HUOM. EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen. Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin käyttöön tulevista muutoksista.