Taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Tältä sivulta löydät tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimitarhojen ja kasvihuonetaimituottajien rekisteröintivelvoitteista. Velvoitteet on tarkemmin kuvattu ohjeessa, jonka löydät sivun oikean reunan linkistä.

HUOM. EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen. Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin käyttöön tulevista muutoksista.

Velvoitteet:

1) Tuotantopaikalla on kasvinsuojeluvastaava.

2) Taimiaineiston tuotantopaikka soveltuu toimintaan. Varastotilat soveltuvat taimiaineiston varastointiin.

3) Tuotantopaikasta on olemassa viljelykartta, johon on merkitty kasvipassia vaativien kasvien tuotantopaikat.

4) Varastotiloista on olemassa luettelo ja kartta, jos varastoja on useita.

5) Kasvien osto- ja myyntilähetyslistat sekä kasvipassit ja taimitodistukset säilytetään vaati-musten mukaisesti.

6) Kasvipassia ja taimitodistusta käytetään vaatimusten mukaisesti myytävillä kasvierillä.

7) Taimiaineiston tuotannosta on olemassa viljelykirjanpito.

8) Kasvintuhoojien esiintymistä tarkkaillaan vähintään silmämääräisesti.

9) Myytävä taimiaineisto täyttää laatuvaatimukset.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA