Toimenpiteet ja korvaukset

Kun löydetään vaarallinen kasvitauti tai tuholainen, määrää Evira tai ELY-keskus toimenpiteet, joilla esiintymä hävitetään ja tuhoojan laajempi leviäminen estetään. Kun vaarallinen kasvintuhooja on todettu viljelijällä tuotannossa olevista kasveista, on viljelijä oikeutettu hakemaan torjuntapäätöksessä määrätyistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista korvausta valtiolta. 

Korvaukset torjuntatapauksissa

Lain kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) perusteella toimijalle ei pääsääntöisesti makseta korvausta torjuntapäätöksestä aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista. Poikkeuksena ovat metsässä kasvavat puut, joihin kohdistuneesta, hävitettävää kasvintuhoojaa koskevasta torjuntapäätöksestä korvataan kustannukset siltä osin kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta puutavaran korjuusta aiheutuvat kustannukset.

Eviran tulkinnan mukaan muuhun kuin metsään liittyvän torjuntapäätöksen toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa korvausta kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • torjuntatoimenpiteistä on aiheutunut toimijalle ennalta arvaamatonta ja poikkeuksellisen suurta vahinkoa
  • torjuntatoimenpiteet uhkaavat koko toimialan jatkumista (esimerkiksi tomaatintuotanto, taimitarhatuotanto)

        ja

  • torjuntatoimenpiteistä aiheutuvat taloudelliset vahingot vaarantavat viljelijän elinkeinon harjoittamisen

Kustannuksia voidaan korvata siltä osin kuin viljelijä ei saa korvausta vakuutuksesta tai rahastosta.

Korvausta haetaan vapaamuotoisella Eviralle osoitetulla hakemuksella, joka toimitetaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). ELY-keskus toimittaa hakemuksen ja lausunnon siitä Eviralle, joka tekee asiasta päätöksen. Metsäpuiden tuhoojia koskeva korvaushakemus toimitetaan suoraan Eviraan.