Kasvilajikeluetteloon hakeminen

Kasvilajike haetaan lajikeluetteloon kasvilajikelautakunnalle osoitetulla hakemuksella (ks. lomakkeet). Hakemukseen tarvitaan tiedot lajikkeen omistussuhteista, lajiketutkimusten tulokset (ks DUS-testaus) sekä virallisten viljelyarvokokeiden tulokset. Hakemuksia käsitellään vähintään kerran vuodessa.

Ajankohtaista

Ennakkotieto kasvilajikeluetteloon hyväksytyistä lajikkeista 2018

Hakumenettely

 Hakija voi halutessaan valita kaksivaiheisen hakumenettelyn: Kun lajikkeen viljelyarvokokeet ovat alkamassa tai alkaneet, mutta eivät ole vielä valmiit, on mahdollista tehdä ennakkoon hakemus kasvilajikeluettelohakemuksen rekisteröinnin aloittamiseksi, jolloin lajikkeelle kirjautuu heti virallinen hakemuspäivä. Myös mahdollinen lopullinen lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa.Lajikkeen rekisteröintihakemuksen eteneminen kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi edellyttää vielä lopullisen hakemuksen jättämistä.

 

Hakemus kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi

 • Hakemus voidaan jättää lajikkeen aloittaessa viralliset viljelyarvokokeet tai kokeiden ollessa vielä kesken
 • Hakemuslomakkeella kerrotaan lajikkeen perustiedot
 • Samalla lomakkeella lajike voidaan tarvittaessa ilmoittaa Eviran suorittamaan viralliseen tutkimukseen lajikkeen erottuvuudesta, yhtenäisyydestä ja pysyvyydestä (DUS-testaus)
 • Hakijalle/asiamiehelle Evira lähettää ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta ja hakemusnumeron
 • Huom: Lajikkeen rekisteröintihakemuksen eteneminen kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi edellyttää vielä lopullisen hakemuksen jättämistä

 

Hakemus rekisteröinnin kasvilajikeluetteloon loppuun saattamiseksi (lopullinen hakemus)

 • Voidaan jättää virallisten viljelyarvokokeiden valmistuessa
 • Ei edellytä ennakkohakemusta kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi
 • Lajikkeen hakemus etenee kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi
 • Kasvilajikeluettelointia koskeva hakemuksen käsittelymaksu kohdistuu lopulliseen hakemukseen

Lajikeluettelohyväksynnän uudistaminen

Mikäli lajikkeen omistaja haluaa jatkaa lajikkeen hyväksyntää 10 vuoden jälkeen, on tästä tehtävä hakemus perusteluineen kasvilajikelautakunnalle. Hakemus on vapaamuotoinen ja se on tehtävä 2 vuotta ennen hyväksynnän päättymistä.

Lajike voidaan poistaa luettelosta lajikkeen omistajan vapaamuotoisella hakemuksella kasvilajikelautakunnalle. Lautakunta voi edellyttää suunnitelmaa lajikkeen säilyttämisestä esimerkiksi geenipankissa. Lajikeluettelosta poistettua lajiketta saa markkinoida kahden luettelosta poistamista seuraavan vuoden ajan.

Lajikeluettelo ja geenimuunnellut (gm) lajikkeet

Gm-lajike saa normaalilajikkeiden tapaan viljelyluvan koko EU:n alueella kun se on otettu jonkin jäsenmaan lajikeluetteloon. Poiketen perinteiseen tapaan jalostetuista lajikkeista gm-lajike on todettava haitattomaksi ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Jäsenmaa voi tietyin edellytyksin rajoittaa tai kieltää gm-lajikkeen viljelyn alueellaan ja rajoitusmenettelyä ollaan parhaillaan helpottamassa. Lajikkeen jalostusmenetelmää (gm/perinteinen) kysytään lajikeluettelohakemuksessa.

Hinnasto

Ote MMM:n asetuksen 1425/2016 liitteenä julkaistuista Elintarviketurvallisuusviraston julkisoikeudellisista maksuista. Voimassa 1.1.2017 alkaen.

Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen 

 

€           

(alv 0%)   

 3.13    Kasvilajikeluetteloon hakeminen  285,00
   -hyväksynnän uudistaminen  82,00 

 

Hakemusosoite

Kaikki kasvilajikeluetteloa koskevat hakemukset toimitetaan Eviraan osoitteeseen:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Kasvilajikerekisteröinti
PL 111 (Tampereentie 51)
32201 LOIMAA

 

Yhteystiedot

Kasvilajikelautakunta:

 • puheenjohtaja: Marja Savonmäki p. 040 556 2865, marja.savonmaki@mmm.fi
 • sihteeri: Tarja Hietaranta p. 050 344 3748, tarja.hietaranta@evira.fi

 

LOMAKKEET