Lisää aiheesta muualla verkossa

Kasvilajikkeisiin liittyviä määräyksiä on koottu alle aihekokonaisuuksittain.

Alkuperäiskasvilajikkeet

Kansallinen lainsäädäntö:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 4.4.2007/366

EU-tasoiset määräykset:

EU:n direktiivi maatiaskasvilajikkeiden viljelystä (2008/62/EY)

EU:n direktiivi maatiaiskasvilajikkeiden viljelystä (2009/145/EY) 

DUS -testaus

Kansallinen lainsäädäntö:

Laki kasvinjalostajanoikeudesta 1279/2009

Siemenkauppalaki 728/2000

Kasvilajikeluettelo

Kansallinen lainsäädäntö:

Siemenkauppalaki  728/2000 

MMM:n asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta

EU-tasoiset määräykset:

Council Directive 2002/53/EC

Kasvinjalostajanoikeus

Kansallinen lainsäädäntö:

Laki kasvinjalostajanoikeudesta 1279/2009

Asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 638/2010

EU-tasoiset määräykset:

Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94

Kasvilajikelautakunta

Kansallinen lainsäädäntö:

Asetus kasvinjalostajanoikeudesta 907/1992

Kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Vn 844/2007

Maksut

MMM:n asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Hinnasto

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA