Ajankohtaista

10.1.2018

Infokirje

Viimeisin lannoitevalvonnan infokirje on lähetetty toimijoille 18.12.2018. Infokirjeet löytyvät myös Tiedotteet-sivulta.  

19.9.2017

Tilastotietoihin päivitetty vuosi 2016

Lannoitevalmisteiden valmistus- ja tuontimääriin on päivitetty vuoden 2016 tiedot. Tilastot perustuvat lannoitevalmistealan toimijoiden antamiin ilmoituksiin.

13.3.2017

Viranomaisvalvonnan analyysimenetelmät

Eviran laboratoriopalvelut toimii lannoiteasetuksessa, sivutuoteasetuksessa ja lannoitevalmistelaissa tarkoitettuna virallisena laboratoriona. Tällä hetkellä kaikki tuotevalvonnassa tehtävät tutkimukset tehdään Evirassa. Käytetyt menetelmät (päivitetty 13.3.17) julkaistaan Laboratorioanalytiikka -sivulla.

20.9.2016

Hevosenlanta lannoitteena

Tietoa hevosenlannan käytöstä ja käsittelystä lannoitevalmisteena löytyy tästä linkistä.

18.5.2016

Puhdistamolieteopas päivitetty

Puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön tehty opas on päivitetty. Sisältöön on tuotu uusin tieto lainsäädännöstä. Tiedote ja linkit oppaaseen löytyvät täältä.

18.3.2016

Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo on päivitetty 18.3.2016

Evira ylläpitää lannoitevalmisteiden kansallista tyyppinimiluetteloa, joka julkaistaan viranomaisten määräyskokoelmassa. Päivitettyyn luetteloon on lisätty Eviran päätöksellä annetut uudet tyyppinimet. Tyyppinimiluettelon teksteistä on lisäksi poistettu ohjeelliset tekstit ja sinne on lisätty viittauksia asetuksiin, joissa saatetaan rajoittaa lannoitevalmisteen käyttöä. Samalla luettelon rakennetta on kevennetty poistamalla siitä tuotteiden valvonnassa käytettävät analyysimenetelmät. Analyysimenetelmät julkaistaan jatkossa erillisenä listauksena Eviran internetsivuilla.

Euroopan komissio julkaissut lannoitevalmisteita koskevan asetusluonnoksen

Asiaa koskeva komission lehdistötiedote on luettavissa  täältä. Sivulta löytyy myös linkki asetusluonnokseen ja sen liitteisiin.

27.1.2016
Muutoksia pienten toimijoiden ilmoitusmenettelyyn ja lannoitevalmisteiden sekoittamiseen

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (22/15) mukaan pienten toimijoiden ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta toiminnastaan Eviraan. Muutos koskee toimijoita, jotka valmistavat tuhkalannoitteita enintään 50 tn vuodessa tai kasvualutoja, orgaanisia maanparannusaineita, sellaisenaan käytettäviä sivutuotteita tai  maanparannusturpeita enintään 400 kuutiota vuodessa sekä myy tai luovuttaa ne pakkaamattomina.

Asetusmuutoksella on selkeytetty lisäksi mahdollisuutta sekoittaa ja saattaa markkinoille kahden tai useamman tyyppinimen seoksia. Lue lisää tiedotteesta

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME