Laboratorioanalytiikka

Lannoitevalmisteiden viralliseen valvontaan liittyvä analytiikka ja sivutuoteasetuksen edellyttämät hygienia-analyysit on tehtävä Eviran hyväksymässä laboratoriossa.

Eviran laboratorio toimii lannoiteasetuksessa, sivutuoteasetuksessa ja lannoitevalmistelaissa tarkoitettuna virallisena laboratoriona.

Lannoitevalmisteiden tuoteseloste- ja omavalvontatutkimuksia, lukuun ottamatta sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen laitosten hygienia-analyyseja, voidaan teettää myös muissa kuin hyväksytyissä laboratorioissa. Tutkimukset on tehtävä lannoitevalmisteiden analysointiin tarkoitetuilla menetelmillä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME