Usein kysyttyä

1. Uskallanko käyttää takassa muodostuvaa tuhkaa puutarhassani?
Kyllä, kotitalouksissa muodostuvassa tuhkassa raskasmetallien pitoisuudet ovat niin matalia, ettei tuhkan kohtuullinen käyttö aiheuta haitallisten metallien kertymistä maaperään ja sitä kautta elintarvikkeisiin. Raskasmetallien määrän tuhkassa voi minimoida polttamalla mahdollisimman vähän puun kuoriosaa ja oksia. Tärkeintä on kuitenkin polttaa kuivaa ja käsittelemätöntä puuta. Paperin tai pahvin poltto puun seassa ei nosta tuhkan raskasmetallipitoisuuksia. Piipun sisäpinnoille kertynyt tuhka voi sisältää hieman enemmän raskasmetalleja, joten nuohousjäte kannattaa käyttää ainoastaan koristepensaiden ja -puiden lannoittamiseen.

2. Koskeeko ilmoitusvelvollisuus meitä jos levitämme omassa laitoksessa tuotetun tuhkan yrityksen omiin metsiin?
Kyllä koskee. Tuhkan omaa käyttöä koskee ilmoitus- ja omavalvontavelvollisuus. Omaa käyttöä ei koske tyyppinimikohtaiset vaatimukset ravinteiden osalta, mutta tuhkan sisältämän haitallisten metallien on alitettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24/11 liiteessä IV asetetut enimmäispitoisuudet.

3. Omistan hevostallin ja luovutan hevosenlantaa kaikille halukkaille. Minkälaiset velvoitteet minua koskevat?
Ilmoitusvelvollisuus ei koske hevostiloja, maatiloja tai yhteislantaloita, jotka luovuttavat lantaa irtotavarana niin sanottuna suoramyyntinä silloin kun lanta ei sisällä minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä eikä tilalla tai yhteislantalan tiloilla ole todettu hukkakauraa. (MMMa 11/12 2§)

4. Kompostoin oman ja kahden naapurini lannat ja levitän ne omalle pellolleni. Koskeeko minua ilmoitusvelvollisuus?
Lannan luovuttamista tilalta toiselle ei koske lannoitevalmistelain mukainen ilmoitusvelvollisuus. (MMMa 11/12 2§)

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME