Lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen

Tälle sivulle on koottu lannoitevalmisteiden markkinoille saattamiseen liittyviä toimijan lakisääteisiä velvollisuuksia.

Ilmoitusvelvollisuus

Yrittäjän on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen tai markkinoinnin aloittamista tehtävä toiminnan aloitusilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lannoitevalmistejaostoon. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tuotetiedot ja omavalvontasuunnitelma. Toiminnan muutoksista ja lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti. Ilmoitukset tehdään Eviran julkaisemilla lomakkeilla.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske tukku- tai vähittäiskauppatoimintaa eikä toimijoita, jotka yksinomaan kuljettavat, varastoivat tai käyttävät lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita.

Kirjanpitovelvollisuus

Toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden ostot ja alkuperä, valmistettujen tuotteiden määrät, tuotteiden luovutukset sekä varastopaikat. Lisäksi tuotteiden ja raaka-aineiden maahantuonti- ja vientimääristä on pidettävä kirjaa.

Toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Eviralle sen tarvitsemat tiedot valmistetuista tai markkinoiduista lannoitevalmisteista. Tämä niin sanottu vuosi-ilmoitus pyydetään loppuvuodesta.

Omavalvonta ja laitoshyväksyntä

Lannoitevalmistealan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että lannoitevalmiste ja sen käsittely täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Orgaanisia lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistavan, teknisesti käsittelevän tai varastoivan toimijan on oltava Eviran hyväksymä. Laitoshyväksyntä on tuotantolaitoskohtainen.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa