Ammoniumnitraatti

Runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet

Runsastyppisillä ammoniumnitraattilannoitteilla tarkoitetaan lannoitteita, joiden typpipitoisuus laskettuna tuotteen sisältämästä ammoniumnitraattitypestä on vähintään 28 %.

Suomeen saa tuoda, valmistaa ja saattaa markkinoille ainoastaan EY-asetuksen 2003/2003 vaatimukset täyttäviä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita. Niiltä vaaditaan räjähtämättömyystodistus, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Maahantuojan on varmistettava tuotteen jäljitettävyys säilyttämällä tiedot valmistajasta ja tuotantolaitoksista. Tiedot on säilytettävä niin kauan kuin lannoitetta toimitetaan markkinoille ja kaksi vuotta sen jälkeen.

Toimijan on lisäksi huomioitava korkeatyppisen ammoniumnitraatin myyntiin liittyvät rajoitukset sekä varastointimääräykset. Linkit Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuille löytyvät viereiseltä palstalta.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA