Haitalliset aineet lannoitevalmisteissa

Suomessa myytävissä ja käytettävissä lannoitteissa ja muissa lannoitevalmisteissa haitallisten aineiden sallittu enimmäispitoisuus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Alkuaine

Enimmäispitoisuus mg/kg ka.

Enimmäispitoisuus mg/kg kuiva-ainetta metsätaloudessa käytettävissä tuhkalannoitteissa ja niiden raaka-aineissa

Arseeni (As)

25

40

Elohopea (Hg)

1,0

1,0

Kadmium (Cd)

1,5

25

Kromi (Cr)

300

300

Kupari (Cu)

600

700

Lyijy (Pb)

100

150

Nikkeli (Ni)

100

150

Sinkki (Zn)

1500

4500


Edellä mainitut enimmäispitoisuudet eivät koske EY-lannoitteita. Maa- ja puutarhataloudessa käytettävässä tuhkalannoitteessa kadmiumin enimmäispitoisuus on 2,5 mg/kg kuiva-ainetta. Kuparin ja sinkin enimmäispitoisuuden ylitys voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu niiden puutetta.

Kadmiumin enimmäispitoisuus fosforilannoitteissa 

Lannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P 2O 5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Tämä koskee myös EY-asetuksen 2003/2003 mukaisia lannoitteita. 

Lannoitteen kadmiumpitoisuutta laskettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa lannoitteen fosforipitoisuus ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa. Tällöin lannoitteen kadmiumpitoisuus saa olla enintään 22 mg fosforipentoksidikiloa (P 2O 5) kohden.

Kadmiumpitoisuuden laskenta

Kadmiumin pitoisuus lannoitteen fosforikiloa kohden lasketaan seuraavasti:

Analyysin perusteella lannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforipitoisuus (P) 3,5 % kuiva-aineesta.

Laskentakaava:
Cd (mg/kg ka) x 100
P (%)

Jolloin lannoitteen kadmiumpitoisuus fosforikiloa kohden on 
3,1 mg (Cd)/kg x 100 kg = 88,6 mg Cd/ P kg
3,5 kg (P)

Tulos ylittää korkeimman sallitun pitoisuuden 50 mg Cd / P kg .