Taudinaiheuttajat

Taudinaiheuttajat ja muut mikro-organismit

Suomessa myytävien ja käytettävien lannoitevalmisteiden tautia aiheuttavien tai sitä indikoivien mikro-organismien sallitut enimmäismäärät on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taudinaiheuttaja/indikaattori  Enimmäismäärä lannoitevalmisteessa 
 Salmonella ei todettavissa
 Escherichia coli

1000 pmy/g tai

< 100 pmy/g ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn tarkoitetuissa kasvualustoissa, joissa syötävät kasvinosat ovat kosketuksissa kasvualustaan

Juuripolte

ei todettavissa taimituotannossa käytettävissä kasvualustoissa

 

Lannoitevalmisteessa ei saa esiintyä kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) mainittuja kasvintuhoojia. Kasvintuhoojalla tarkoitetaan kasveissa tai kasvituotteissa esiintyviä eläin- tai kasvikuntaan kuuluvia haitallisia organismeja, sieniä, bakteereja ja fytoplasmoja sekä viruksia ja muita taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME