Tuoteselosteet

Lannoitevalmisteen ostajalle ja käyttäjälle on aina myynnin tai luovutuksen yhteydessä annettava tuoteseloste. Tuoteseloste on oltava suomen- ja ruotsinkielinen. Yksikielisissä kunnissa tuoteseloste voi kuitenkin olla ainoastaan tuotteen myyntikunnan kielellä. Tämä koskee sekä kuluttajille että ammattikäyttöön tarkoitettuja kansallisia ja EY-lannoitteita.

Lannoitevalmisteen tuoteselosteessa on oltava tiedot lannoitevalmisteen tyyppi- ja kauppanimestä, ominaisuuksista, koostumuksesta, käytöstä, valmistajasta ja maahantuojasta. Tuoteseloste on painettava tai kiinnitettävä lannoitevalmistepakkaukseen. Irtotavarassa tuoteseloste voidaan liittää lannoitevalmisteen mukana seuraaviin asiakirjoihin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla on annettu määräyksiä tuoteselosteessa ilmoitettavista tiedoista. Lannoitevalmisteiden merkintä- ja pakkausvaatimuksissa on lisäksi noudatettava sivutuoteasetuksen vaatimuksia.

Lannoitteen ravinnepitoisuutta ilmoitettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa pitoisuudet ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa. Suomessa markkinoitavissa lannoitteissa ravinnepitoisuudet ilmoitetaan alkuaineina. Muuntokertoimet oksidimuodosta alkuainemuotoon.

Tuoteselosteiden laatimisohjeet löydät kohdasta Evira > Lomakkeet ja ohjeet > Kasvit > Lannoitevalmisteet.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME