METSÄNVILJELYAINEISTON VILJELY JA TUOTANTO

Tältä sivustolta löydät tietoa metsänviljelyaineiston viljelystä ja tuotannosta. Sivun alhaalla olevasta (Lisää aiheesta palvelussamme) navigointipalkista pääset sivustoille, joissa käsitellään aineiston myyntiin ja markkinointiin sekä tuontiin ja vientiin liittyviä asioita.

Metsänviljelyaineiston valvonta

Elintarviketurvallisuusviraston kasvinterveysyksikkö valvoo lakia metsänviljelyaineiston kaupasta.

Metsänviljelyaineistolla tarkoitetaan metsätaloudelle tärkeiden puulajien käpyjä, siemeniä, kasvinosia ja taimia. Edellä mainitut puulajit on lueteltu oheisessa liitteessä:  
 
Luettelo puulajeista (pdf) 

Valvonnan tavoitteena on varmistaa:

• metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytetyn perusaineiston korkealaatuisuus
• markkinoitavien siementen ja taimien vaatimusten mukaisuus
• sekä se, että ostajat saavat tarpeelliset tiedot tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvan aineiston valinnan tueksi.

Yhteystiedot löydätte sivun vasemmasta navigointipalkista.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME