MEVI-tietojärjestelmä palvelee sähköisesti

Voit rekisteröityä metsänviljelyaineiston tietojärjestelmän käyttäjäksi, jos kuulut metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Sähköisen asiointipalvelun avulla voi tehdä siemenkeräysilmoituksia, hakea kantatodistuksia sekä ilmoittaa muihin EU-maihin markkinoiduista siemen- ja taimieristä.

Metsänviljelyaineiston tietojärjestelmän avulla Evira

seuraa siementen alkuperäketjua metsästä tai metsäpuiden siemenviljelyksiltä karistamolle

  • myöntää kantatodistukset
  • valvoo metsänviljelyaineiston kauppaa EU:n sisämarkkinoilla
  • tarjoaa perusaineistoasiakkaiden ja Luonnonvarakeskuksen käyttöön siemenviljelysten suunnittelussa ja hoidossa tarvittavia tietoja ja dokumentteja verkon kautta
  • kokoaa valvontatietoja ja raportoi niistä.

Tietojärjestelmän sisältämät valvontarekisterit

MEVI-tietojärjestelmä sisältää Eviran ylläpitämät valvontarekisterit, joita ovat metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri, perusaineistorekisteri ja kantatodistusrekisteri.

Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri sisältää tiedot

  • rekisteröidyistä toimipisteistä
  • asiointipalvelun käyttäjiksi rekisteröidyistä käyttäjistä.


Rekisteröitymisvelvollisia toimittajia ovat metsäpuiden siementen ja taimien tuottajat sekä metsänviljelyaineiston markkinoijat ja maahantuojat.

Perusaineistorekisteri sisältää tiedot hyväksytystä perusaineistosta:

  • metsäpuiden siemenviljelykset
  • siemenkeräysmetsiköt
  • kasvulliseen lisäykseen hyväksytyt kloonit.


Kantatodistusrekisterissä
on tiedot kaikista Suomessa myönnetyistä kantatodistuksista.

Lisätietoa rekisteröitymisestä ja palvelusta:
ylitarkastaja Kari Leinonen p. 040 542 2493, tarkastaja Harri Leinonen p. 050 366 8581.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME