Metsänviljelyaineiston perusaineisto

Perusaineistolla tarkoitetaan siemenlähdettä, metsikköä, siemenviljelystä, perheen vanhempia, kloonia tai klooniyhdistelmää.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää vain sellaista perusaineistoa, jonka täyttää aineistolle asetetut hyväksymisen vähimmäisvaatimukset.

Eviran tehtävänä on näiden laatuvaatimusten tarkastaminen ja perusaineiston hyväksyminen.

 Hyväksytyn perusaineiston määrä vuoden 2015 lopussa .

 Aineiston luokka ja tyyppi

Vuoden lopussa

   Hyväksytyt

2015

    Peruutetut

2015

  kpl  ha  kpl  ha  kpl  ha
  Valikoitu            
   -metsikkö 34   91  0  0  0  0
  Alustavasti testattu            
   -siemenviljelys 128  1953  1  23  3  42
   -klooni 85   -  0  0  -
 Testattu            
  -siemenviljelys 15 290 2 55 0 0

 

Rekisteröityjen siemenviljelysten määrä vuoden 2015 lopussa.

 Yhteensä  143  2243
 Siemenviljelykset
Kappaletta
Hehtaaria
 -mänty  103  1820
 -kuusi  30  361
 -lehtikuusi  6  55
 -tammi  1  1,5
 -tervaleppä  2  4
 -vaahtera  1  1,5