Metsänviljelyaineiston perusaineisto

Perusaineistolla tarkoitetaan siemenlähdettä, metsikköä, siemenviljelystä, perheen vanhempia, kloonia tai klooniyhdistelmää. 
Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää vain sellaista perusaineistoa, joka täyttää aineistolle asetetut hyväksymisen vähimmäisvaatimukset. 
Eviran tehtävänä on näiden laatuvaatimusten tarkastaminen ja perusaineiston hyväksyminen.

Hyväksytyn perusaineiston määrä vuoden 2017 lopussa.

 Aineiston luokka ja tyyppi

Vuoden lopussa

   Hyväksytyt

2017

    Peruutetut

2017

  kpl  ha  kpl  ha  kpl  ha
  Valikoitu            
   -metsikkö 22  40        
  Alustavasti testattu            
   -siemenviljelys 124  1878      2  21
   -klooni 86           
   -perheen vanhemmat 1    1      
 Testattu            
  -siemenviljelys 20 339 2 34    

 

Rekisteröityjen siemenviljelysten määrä vuoden 2017 lopussa.

Yhteensä

 144  2217
 Siemenviljelykset
Kappaletta
Hehtaaria
 -mänty  102  1806
 -kuusi  29  349
 -lehtikuusi  6  55
 -tammi  1  1,5
 -tervaleppä  2  4
 -vaahtera  1  1,5
-rauduskoivu 3 0,4