Metsänviljelyaineiston perusaineisto

Perusaineistolla tarkoitetaan siemenlähdettä, metsikköä, siemenviljelystä, perheen vanhempia, kloonia tai klooniyhdistelmää.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää vain sellaista perusaineistoa, jonka täyttää aineistolle asetetut hyväksymisen vähimmäisvaatimukset.

Eviran tehtävänä on näiden laatuvaatimusten tarkastaminen ja perusaineiston hyväksyminen.

 Hyväksytyn perusaineiston määrä vuoden 2016 lopussa .

 Aineiston luokka ja tyyppi

Vuoden lopussa

   Hyväksytyt

2016

    Peruutetut

2016

  kpl  ha  kpl  ha  kpl  ha
  Valikoitu            
   -metsikkö 22  40  0  0  11  49
  Alustavasti testattu            
   -siemenviljelys 127  1945  1  11  2  9
   -klooni 86   -  1  0  -
 Testattu            
  -siemenviljelys 19 305 4 21 0 0

 

Rekisteröityjen siemenviljelysten määrä vuoden 2016 lopussa.

Yhteensä

 146  2250
 Siemenviljelykset
Kappaletta
Hehtaaria
 -mänty  103  1828
 -kuusi  30  360
 -lehtikuusi  6  55
 -tammi  1  1,5
 -tervaleppä  2  4
 -vaahtera  1  1,5
-rauduskoivu 3 0,4