Perusaineiston luokat

Siemenlähde tunnettu -luokka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta metsiköstä tai metsiköistä.

Valikoitu -luokka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta metsiköstä.

Alustavasti testattu -luokka muodostuu siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden yksilöt on valittu fenotyypin perusteella.

Testattu-luokka muodostuu siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden paremmuus on osoitettu vertailukokeilla tai yksilöiden jalostusarvon perusteella.