Perusaineiston tyypit

Siemenlähteellä tarkoitetaan tietyllä maantieteellisellä alueella (esim. kunta) sijaitsevia puita, joista siemenet on kerätty.

Metsikkö on rajattu joukko puita (puupopulaatio), jolta siemenet on kerätty.

Siemenviljelys on sellainen siementuotantoa varten perustettu valikoitujen kloonien tai perheiden viljelys, joka on eristetty tai jota on hoidettu siten, että ulkopuolinen pölytys voidaan välttää tai sitä voidaan rajoittaa.

Perheen vanhemmiksi kutsutaan sellaisia siementuotantoon tarkoitettuja puita jotka on pölytetty valvotusti tai vapaan pölytyksen avulla siten, että emiyksilöinä käytettyä vanhempaa on pölytetty yhden vanhemman (täyssisar) tai useamman tunnistetun tai tunnistamattoman vanhemman (puolisisar) siitepölyllä.

Klooni on yhdestä kantayksilöstä kasvullisen lisäyksen avulla saatu yksilöiden ryhmä.

Klooniyhdistelmä on tunnistetuista klooneista määrätyssä suhteessa tehty yhdistelmä.