Metsänviljelyaineiston tilastot

Evira kokoaa vuosittain tilastointia varten tiedot metsänviljelyyn toimitetuista taimimääristä, taimitarhojen tuotantopinta-aloista ja taimitarhakylvöihin käytettyjen siementen määristä. Tiedot kerätään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin kuuluvilta taimituottajilta. Niiden avulla koostetaan valtakunnallinen taimituotantotilasto, jossa ei ilmoiteta tuottajakohtaisia tietoja.

EU:n sisämarkkinakaupan tilastoihin tiedot on koottu muiden jäsenmaiden viranomaisilta saatujen tietolomakkeiden perusteella. Vientitilastot perustuvat MEVI-tietojärjestelmän kautta tehtyihin ilmoituksiin.