Metsänviljelyaineiston tilastot

Evira kokoaa vuosittain tilastointia varten tiedot metsänviljelyyn toimitetuista taimimääristä, taimitarhojen tuotantopinta-aloista ja taimitarhakylvöihin käytettyjen siementen määristä. Tiedot kerätään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin kuuluvilta taimituottajilta. Niiden avulla koostetaan valtakunnallinen taimituotantotilasto, jossa ei ilmoiteta tuottajakohtaisia tietoja.

Siemen- ja taimitilastot on nyt siirretty Luonnonvarakeskuksen tilastotietokantaan. Eviran kokoamat siemen- ja taimitilastot löytyvät nyt Luonnonvarakeskuksen metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastotietokannasta.

Pääset tästä Luonnonvarakeskuksen Metsänhoito- ja metsänparannustyöt sivuille.

Pääset tästä Luonnonvarakeskuksen Tilastotietokantaan.