Kauppa EU:n sisämarkkinoilla 2003-2017

Evira on koonnut tilastot siemen- ja taimikaupasta Suomen ja Euroopan unionin jäsenmaiden välillä vuosilta 2003-2017. Tiedot tuonnista perustuvat muista EU:n jäsenmaista saatuihin tietolomakkeisiin ja tiedot viennistä perustuvat suomalaisten toimijoiden Mevi-tietojärjestelmän kautta tehtyihin ilmoituksiin, jotka Evira on toimittanut vastaanottajamaiden viranomaisille.

Siemen- ja taimikaupan tilastot on laadittu kalenterivuosittain. Euroopan unionista Suomeen toimitettujen taimien tilasto on laadittu myös istutusvuoden mukaan ryhmiteltynä. Ryhmittely on tehty siten, että syysistutuskausi päättyy syyskuun loppuun mennessä ja lokakuun alusta lähtien pakkasvarastoon toimitetut taimet istutetaan vasta seuraavana keväänä.

Tilastot löytyvät excel taulukoina täältä:

 Excel-Pivot ristiintaulukoinnin avulla voit suodattaa ja lajitella tietoa eritavoin.