Metsänviljelyn siemen- ja taimikauppatilastot

Tiedot on koottu muiden jäsenmaiden viranomaisilta saatujen dokumenttien (Information document) perusteella.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003