Metsänviljelyn siemen- ja taimituotantotilastot

Evira kokoaa vuosittain tilaston metsänviljelyyn toimitettujen taimien ja niiden tuottamiseen käytettyjen siementen määristä.

2016

Vuonna 2016 metsätaimitarhat tuottivat yhteensä yli 158 miljoonaa metsäpuiden tainta kotimaan markkinoille. Vuoteen 2015 verrattuna tuotanto lisääntyi lähes kahdella miljoonalla taimella. Kuusi oli edelleen tärkein puulaji tuotantomäärällä 100 miljoonaa. Männyn taimia markkinoitiin yli 50 miljoonaa. Kuusen taimien tuotanto pysyi vuoteen 2015 verrattuna ennallaan. Lisäksi taimitarhat tuottivat metsänviljelyyn lähes 6,7 miljoonaa rauduskoivun tainta ja muita puulajeja yhteensä lähes puolimiljoonaa. Rauduskoivun taimien tuotanto lisääntyi yli 0,2 miljoonalla taimella.

Taimitarhat käyttivät kylvöihin 895 kg kuusen, 438 kg männyn ja 21 kg koivun siementä. Kylvömäärä pieneni männyllä yli 13 kiloa. Kuusella kylvömäärä lisääntyi lähes 11 kilolla ja koivulla reilulla kilolla verrattuna vuoteen 2015. Jalostetun siemenviljelyssiemenen osuus taimitarhakylvöissä säilyi kuusella ja männyllä korkealla tasolla. (kuusella 67%, männyllä 77%) Koivulla siemenviljelyssiemenen osuus kylvöissä laski huomattavasti aina 44 prosenttiin.

 

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003