Metsänviljelyn siemen- ja taimituotantotilastot

Evira kokoaa vuosittain tilaston metsänviljelyyn toimitettujen taimien ja niiden tuottamiseen käytettyjen siementen määristä.

2015

Vuonna 2015 taimitarhat tuottivat yhteensä yli 156 miljoonaa metsäpuiden tainta kotimaan markkinoille. Vuoteen 2014 verrattuna tuotanto väheni kolmella miljoonalla taimella. Kuusi oli edelleen tärkein puulaji tuotantomäärällä 100 miljoonaa. Männyn taimia markkinoitiin 48 miljoonaa. Kuusen taimien tuotanto väheni yli 4,5 miljoonalla taimella. Lisäksi taimitarhat tuottivat metsänviljelyyn lähes 6,5 miljoonaa rauduskoivun tainta ja muita puulajeja yhteensä yli 0,6 miljoonaa. Rauduskoivun taimien tuotanto lisääntyi yli 1,2 miljoonalla taimella.

Taimitarhat käyttivät kylvöihin 884 kg kuusen, 451 kg männyn ja 19 kg koivun siementä. Kylvömäärä pieneni kuusella 41 kg ja lisääntyi männyllä 28 kilolla ja koivulla lähes 6 kilolla verrattuna vuoteen 2014. Jalostetun siemenviljelyssiemenen osuus taimitarhakylvöissä säilyi korkealla tasolla. (kuusella 75%, männyllä 77% ja koivulla 93%)

 

Taimituotannon rakennemuutos etenee Suomessa voimakkaana

Viimeisen kolmentoista vuoden aikana taimitarhojen määrä on pienentynyt 94:stä 47:een. Vuonna 2015 taimituotanto päättyi kuudella tarhalla.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aikasarjat

1991-2015

1966-2015

2002-2015

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA