Metsänviljelyaineiston valvonta

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) valvonnan tavoitteena on varmistaa

  • metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytetyn perusaineiston korkealaatuisuus
  • markkinoitavien siementen ja taimien vaatimustenmukaisuus
  • sekä se, että ostajat saavat tarpeelliset tiedot tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvan aineiston valinnan tueksi


Lisäksi varmistetaan, että kasvipassivelvollisten metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteröintivelvollisuudet täyttyvät ja että markkinoidut metsäpuiden taimierät on merkitty säädösten mukaisilla kasvipassimerkinnöillä kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisesti.