Metsänviljelyaineiston alkuperäketju

Evira myöntää metsäpuiden siemenille ja kloonitaimille kantatodistukset ja valvoo todistusten myöntämisen edellytyksenä olevia alkuperäketjuja.

Metsäpuiden siementen alkuperäketjun valvonta sisältää kaikki siementen tuotantovaiheet käpyjen tai siementen keräyksestä niiden karistamiseen, puhdistamiseen, pakkaamiseen ja markkinointiin saakka.

Kloonien alkuperäketjun valvonta sisältää rekisteröidyistä klooneista kasvullisesti lisättyjen kloonien oikeellisuuden sekä yksilöinnin ja erillään pidon valvonnan tuotannon ja markkinoinnin eri vaiheissa.