Varmennettu taimituotanto

Varmennetun taimituotannon päämääränä on tuottaa tunnetusta lajista, lajikkeesta tai kannasta lajikeaitoja ja kasvintuhoojista puhtaita taimia. Varmennetun taimiaineiston tuotantoa säätelee maa- ja metsätalousministeriön asetus (9/2006), jossa on määritelty muun muassa tuotantoa koskevat vaatimukset.

Varmennetun taimiaineiston tuotannossa emokasveina käytetään MTT Laukaan tuottamia valiotaimia. Valiotaimet on lisätty kasvintuhoojista puhdistetuista ja testatuista ydinkasveista.

Varmennettuja käyttötaimia tuotetaan tällä hetkellä mansikasta, vadelmasta, herukoista ja karviaisesta. Tuotannossa noudatetaan edellä mainitun asetuksen vaatimuksia ja tuotantoa valvotaan säännöllisillä tuotantopaikkatarkastuksilla.

Testattuja käyttötaimia voidaan tuottaa sellaisista hedelmä- ja marjakasveista sekä viherrakentamisen kasveista, joista ei ole saatavilla varmennettuja käyttötaimia. Myös testatut käyttötaimet lisätään valiotaimista, mutta tarkastuksia on vähemmän ja tuotantoa koskevat vaatimukset ovat lievemmät kuin varmennettujen käyttötaimien tuotannossa.

Varmennetun taimiaineiston tuotantoa suunnittelevan kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuotannon aloittamisajankohtaa yhteyttä Eviran kasvinterveysyksikköön, sillä varmennetun taimiaineiston tuottajan on oltava Eviran hyväksymä. Tuotantopaikan on oltava puhdas tietyistä kasvintuhoojista, ja tuotantopaikalla pitää olla menettelyohjeet varmennetun taimiaineiston tuotantoon.