Tarkastusten hinnat - varmennettu taimituotanto

Tarkastustyyppi ja pinta-ala Hinta € 
Tuotantoedellytysten tarkastus  
- tuotantoala alle 10 ha 148,00 
- tuotantoala 10 ha tai enemmän 211,00 
Kasvukauden aikana tehtävät tarkastukset  
- emokasvit, enintään 1000 tainta  244,00 
- emokasvit, yli 1 000 tainta 588,00 
- emokasvit, yli 3 000 tainta 1015,00 
- emokasvit, yli 15 000 tainta 1214,00 
- uusintatarkastukset 50 % edellä mainituista hinnoista  
Uuden viljelylohkon tarkastaminen  
- muun tarkastuksen yhteydessä 62,00 
- erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkastaminen 120,00