Ajankohtaista siementarkastuksessa

22.11.2018

Kesä 2018 näyttäisi tuottavan hyvin itävää satoa

Alkaneen tarkastuskauden 2018–2019 syksyn uuden sadon itävyystulokset antavat viitteitä sitä, että kesä 2018 tuotti hyvin itävää satoa. Viime tarkastuskauden vastaavaan koko kauden tilastoon verrattuna sertifiointia varten tarkastettavien näytteiden keskimääräiset itävyydet ovat olleet huomattavasti parempia tänä syksynä. Tyypillistä näyttäisi olevan peittaamattomien ja peitattujen viljanäytteiden saman tasoiset tulokset.

Tutustu kuluvan tarkastuskauden itävyystaulukkoon sivulla Siementen laatutilastot.

 

26.9.2018

Tarkistuta oman kylvösiemenen laatu ennen talven ruuhkaa 

Eviran siemenlaboratoriossa on saatu alkavan syksyn aikana viitteitä siitä, että lämpimän ja kuivan kasvukauden jälkeen kylvösiemenessä olisi vähän, jos ollenkaan itämislepoa. Tästä johtuen siemenen jälkikypsymistä ja itämislevon purkautumista ei tarvitsisi odottaa pitkiä aikoja. Tilan oman siemenen laatu kannattaa tutkituttaa hyvissä ajoin ennen laboratorion kevättalven kiireaikoja.

Ohjeet edustavaan näytteenottoon ja näytteen lähettämiseen löytyvät sivulta Analyysipalvelut viljelijöille.

 

27.3.2018

Kylvä vain tarkastettua siementä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että kevään kylvöillä kannattaa käyttää sertifioitua eli virallisesti tarkastettua kylvösiementä. Jos aikoo käyttää tilan omaa TOS-siementä, sen itävyys kannattaa pikaisesti tutkituttaa siemenlaboratoriossa. Näin todellinen itävyys saadaan selville ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Evira varoittaa tarkastamattoman siemenen eli harmaan siemenen riskeistä.

Sertifioitu siemen on aina varma valinta, sillä se täyttää lainsäädännössä annetut laatuvaatimukset. Siemen on pakkauksessa ilmoitettua lajiketta, eikä siinä ole lajikesekaannuksia. Sertifioitu siemen itää hyvin eikä siinä ole haitallisessa määrin vieraita lajeja tai rikkasiemeniä. Siinä ei esiinny hukkakauraa tai haitallisia kasvitauteja. Siemenen laadusta tinkiminen voi lisätä rikkakasvien tai hukkakauran torjunnasta aiheutuvia kustannuksia, nostaa korjuukustannuksia ja aiheuttaa sadon määrän sekä laadun alenemisesta johtuvia ylimääräisiä menetyksiä. Siemenen heikolla itävyydellä ja homemyrkkyjen esiintymisellä on todettu olevan yhteys.

Hyvätasoinen kasvintuotanto perustuu laadukkaaseen siemeneen. Tarkastamatonta siementä ostettaessa vastuu ja mahdolliset vahingot jäävät ostajalle.

Avuksi huoltovarmuusvarastot sekä itävyyspoikkeus

Nyt on huono siementilanne viime kesän sääolojen vuoksi. Siementä on purettu ja sertifioitu huoltovarmuusvarastoista, kuitenkin vain välttämätön määrä. Jotta sertifioitu siemen riittäisi, maa- ja metsätalousministeriö myös alensi eräiden kylvösiementen itävyyden alarajaa.

Itävyyspoikkeus tarkoittaa, että itävyyden alarajaa on osalla kevään markkinoilla olevilla kaura-, ohra- ja vehnäerillä alennettu 80 %:iin, kun se normaalisti on 85 %. Härkäpavulla itävyyden alarajaa on alennettu 75 %:iin normaalista 80 %:sta.

Alennetulla itävyysvaatimuksella sertifioitavien siemenerien vakuustodistuksissa on teksti 'sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella' ja eriä saa markkinoida ainoastaan 30.6.2018 saakka.

Sertifioitua kylvösiementä - niin tavanomaista kuin luomuakin - kannattaa pikaisesti tiedustella siemenliikkeistä ja siemenpakkaamoilta.

Hyväksytyt siemenpakkaamot Eviran sivulla

Kylvösiementen pakkaaminen on sallittua vain luvan nojalla. Luettelo hyväksytyistä siemenpakkaamoista löytyy Eviran sivuilta.

Vain sertifioidun kylvösiemenen markkinointi on sallittua

Evira korostaa, että vain sertifioidun kylvösiemenen markkinointi on sallittua. Houkutus laittomaan siemenkauppaan on erityisen suuri, kun siementilanne on vaikea, joten siemenen ostajan tulee olla tarkka siemenen alkuperästä. Luomukylvösiemeniä koskevat samat säädökset kuin muitakin siemeniä. Markkinoinniksi luetaan myös maatilojen välinen siemenkauppa, mikä tarkoittaa, että maatilojen välisessä oman sadon siemenkaupassa myyjäosapuoli syyllistyy siemenkaupan rikkomukseen. Eviran valvonnan haaviin jäi viime vuonna kymmenkunta tarkastamattoman kylvösiemenen markkinoijaa.

Evira kohdistaa tänä vuonna kylvösiemenkaupan valvontaa erityisesti lehdissä ja internetissä harjoitettavaan kylvösiemenkauppaan, luomukylvösiemenkauppaan, EU:n alueelta tulleiden Suomessa markkinoitavien kylvösiemenerien itävyyksiin sekä viljelystarkastuksissa hylättyjen viljelysten sadon käyttöön.

Lisätietoja:
tarkastaja Terhi Puisto, Evira, terhi.puisto@evira.fi p. 050 562 6054
yksikönjohtaja Hanna Kortemaa, hanna.kortemaa@evira.fi p. 040 833 2486

 

15.2.2018

Käytännön ohje itävyyspoikkeukseen 

26.1.2018

Olemme päivittäneet hinnastokoosteen ja asiantuntijoiden yhteystiedot.

7.7.2017
Olemme tarkentaneet ohjetta virallisten näytteiden analysoinnista kirje pakkaamoille.

24.5.2017
Viljelystarkastusilmoitukset on lähetettävä Eviraan osoitteella viljelystarkastus@evira.fi. 5.6.
jälkeen saapuneista ilmoituksista peritään viljelyskohtainen lisämaksu.

24.5.2017
Siementuotantoa koskeva ohje ’Siementuotantoa koskevat sertifioinnin vaatimukset’ on päivitetty.

23.2.2017
Siemenviljelijän muistilista 2017 (pdf)

17.1.2017

Päivitetty siemenperunan tuotanto-ohje on julkaistu

Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset (13003/4)  (pdf, 658 kt) 
   Perunaohje muutokset (pdf, 68 kt)

17.1.2017
Siemenasiantuntijoiden yhteystiedot on päivitetty:     
    Siemenasiantuntijoiden yhteystiedot 17.1.2017 (pdf, 133 kt)

11.1.2017

Kylvösiemenen kauppa on tarkasti valvottua

Kylvösiementen tuotantoon, pakkaamiseen ja markkinointiin liittyvää toimintaa säätelee Siemenkauppalaki. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kohdistaa vuosittain valvontaa tasapuolisesti ja riskiperusteisesti koko siementuotantoketjuun. Evira käyttää valvonnassa apunaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tarkastajia. Kylvösiementen maahantuontivalvonnassa apuna toimii Tulli.

Eviran kylvösiemenkauppaan kohdistuva valvonta painottuu vuonna 2017 erityisesti

  • keväällä ja syksyllä lehdissä ja internetissä markkinoitaviin sertifioimattomiin siemeneriin
  • EU:n alueelta markkinoitavien kylvösiemenerien valvontaan
  • siemenpakkaamoihin sekä
  • luonnonmukaisesti tuotettujen siemenerien markkinointiin.

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että

  • siemenkaupan toimijat markkinoivat ainoastaan sertifioitua siementavaraa
  • pitävät toiminnastaan tiedostoa ja ovat
  • rekisteröityneet Eviran ylläpitämään valvontarekisteriin.

Valvonnan lisäksi Eviran siementarkastus kouluttaa ja neuvoo toimijoita kylvösiemenen markkinoinnin vaatimuksista. 

Siemenkauppalain mukaan Suomessa saa markkinoida vain sertifioitua kylvösiementä. Kaikki Suomessa tuotettu kylvösiemen sertifioidaan eli tarkastetaan virallisesti Eviran Loimaalla sijaitsevassa aluetoimipaikassa. Kylvösiementen pakkaamiseen tarvitaan lisäksi Eviran lupa. Luettelo hyväksytyistä pakkaamoista löytyy Eviran internetsivuilla.

Lue lisää:
Siemenet - Evira
Pakkaamotoiminta - Evira

Lisätietoja: tarkastaja Terhi Puisto, Evira, p. 050 5626054

10.1.2017
Siementarkastuksen hinnastokooste on päivitetty.  
hinnasto tammikuu 2017

21.4.2016

Evira valvoo tarkastamattoman siemenen myyntiä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo tarkastamattoman kylvösiemenen myyntiä myyntipaikoilla. ELY-keskusten markkinavalvojat valvovat siemenkauppaa ja seuraavat kylvösiementen myynti-ilmoituksia lehdissä, internetissä sekä myyntipaikoilla.

Kylvösiemenkaupan sesonkiaika on meneillään. Siemenkaupan markkinavalvontaa valvontaa tehdään jokaisen ELY-keskuksen alueella. Markkinavalvojat seuraavat oman alueensa lehtiä ja netti-ilmoituksia. Jos tarkastamattoman siemenen myyntiin viittaavia ilmoituksia löytyy, markkinavalvoja ottaa yhteyttä myyjään ja selvittää tarkemmin siemenen alkuperää.

Tarkastamattoman siemenen myynnistä seuraa siemenerän markkinointikielto ja mahdollinen huomautus.

Miksi tarkastamatonta siementä ei kannata käyttää

Tarkastamatonta siementä ei ole nimensä mukaisesti virallisesti tarkastettu. Siemenen lajikeaitoutta ei ole tutkittu ja tällöin on vaarana ettei siemen ole sitä lajiketta, jota viljelijä luulee ostavansa. Lajikeaitouden lisäksi tarkastamattoman siemenen mukana voi saada peltoonsa hukkakauraa ja muiden rikkakasvien siemeniä. Lisäksi siemenlevintäiset taudit voivat levitä ja aiheuttaa sadon menetystä. Siemenen itävyyttä ei ole virallisesti tutkittu, joten kylvömäärä ja siemenen kylvömäärätarve jäävät ostajan arvioitavaksi, jolloin kasvustosta voi tulla ylitiheä tai harva.

Mistä tunnistaa sertifioidun siemenen

Sertifioitu siemen on viljelystarkastettua ja siemenerästä otettu näyte täyttää kyseiselle lajille asetetut laatuvaatimukset. Sertifioinnin merkkinä oleva vakuustodistus kiinnitetään jokaisen siemenpakkauksen päälle.

Ilman vakuustodistuksia ei erää saa markkinoida ja luovuttaa ostajalle.

Lisätietoja: Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, p. 040 833 2482

 

8.3.2016

Nurmi- ja nurmipalkokasvien siemenviljelysten
satovuosien enimmäismäärät muuttuneet

Satoa saa korjata:
Puna-apila: kolmena peräkkäisenä vuonna (ei muutosta).
Nurminata: neljänä peräkkäisenä vuonna (ei muutosta).
Timotei, ruokohelpi, vuohenherne, valkomesikkä: viitenä peräkkäisenä vuonna. (Ennen timoteilla sallittiin enintään neljä satovuotta!)
Ruokonata: kuutena peräkkäisenä vuonna. (Ennen enintään viisi satovuotta!)

Satovuosien laskeminen aloitetaan ensimmäisestä viljelystarkastusvuodesta. Vaikka siemensadon korjaamisessa pidettäisiin välivuosi, välivuosi lasketaan mukaan.

Viljakasvien ja herneen lajikerajoitukset on poistettu siementuotannossa.

27.1.2016

Kasvinjalostusmaksujen periminen ja kasvinjalostustuen maksaminen on päättynyt

Eduskunta on kumonnut lain kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Tämän vuoksi Eviran siementarkastusyksikkö on lopettanut kasvinjalostusmaksujen perimisen vuoden 2016 alusta lähtien. Lain piirissä olleiden lajikkeiden jalostajat ja edustajat eivät siis enää saa kasvinjalostustukea.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä on kumottu

 

11.11.2015

Siementen itävyystulokset 2015 

1.9.2015

Siemenperunalainsäädäntöä on uudistettu ja muutokset tulivat voimaan 1.9.2015. Lainsäädännön kehittämisessä tavoitteena on ollut tuotantosäädösten yksinkertaistaminen siemenperunan laatua heikentämättä. Lainsäädäntömuutosten johdosta Evirassa on päivitetty seuraavat ohjeet:

Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset (13003/3) 

Perunan esiperussiemenen tuotanto ja tarkastukset (10703/1)

Saatekirje – yhteenveto tärkeimmistä muutoksista ohjeeseen ’Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset’

21.8.2015
Siemenasiantuntijoiden yhteystiedot päivitetty 21.8.2015

5.5.2015

Hukkakaurattomuusvaatimus lievenee aloittavilla siementuotantotiloilla

Uudella ja vanhalla siementuotantotilalla voi olla kasvukaudesta 2015 alkaen enintään yksi lohko kunnan hukkakaurarekisterissä, jos tilalla tuotetaan sertifioitavaksi tarkoitettua siementä muista lajeista kuin timoteista, puna-apilasta, rypsistä tai rapsista. Ennen maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutosta uudella siementuotantoa aloittavalla tilalla ei saanut olla yhtään lohkoa kunnan hukkakaurarekisterissä.

Muutoksen tavoitteena on lisätä alueita, joilla kylvösiementä voidaan tuottaa. Sertifioitu siemen säilyy hukkakaurattomana myös asetusmuutoksen jälkeen.

Hukkakaurarekisteriin merkitään torjunnan ajaksi ne lohkot, joilla on todettu hukkakauraa. Hukkakaura on aina torjuttava.

Lue lisää:  
Hukkakaurattomuusvaatimus lievenee aloittavilla siementuotantotiloilla (pdf)
Lue lisää:
Hukkakaura siementuotannossa  

24.4.2015

Siemenperunaviljelijän muistilista 2015

Uusi siemenperunalainsäädäntö tulee voimaan 1.9.2015. Kesän 2015 tuotanto ja tarkastukset tapahtuvat vielä vanhojen sääntöjen mukaan. Syksyllä Evira muuttaa vanhat siemenluokat vastaaviin uusiin siemenluokkiin ja merkitsee niihin myös peltosukupolven.

Lue lisää: Siemenperunaviljelijän muistilista 2015 (pdf, 119 kt)

13.3.2015

Kesän 2015 kantasiemenet kenttäkokeisiin Eviralle 24.4. mennessä

Aikaisen kevään vuoksi siementarkastusyksikkö aikaistaa kenttäkokeiden kylvöjen valmistelua niin, että kesän 2015 kenttäkokeisiin ehtivät mukaan kaikki kantasiemenerät, joista on näyte toimitettu Eviran Loimaan toimipaikkaan 24.4. mennessä.

9.3.2015

Siemenviljelyn säädöksistä poistuu ohran, vehnän, kauran ja herneen lajikerajoitus

Lajikerajoitusten poistaminen tarkoittaa, että siemenviljelytilalla saa nyt viljellä yhdestä kasvilajista vapaammin eri lajikkeita.

Esimerkiksi viljelijä saa tuottaa samaan lajikerajoitusryhmään kuuluvia Einar- ja Elmeri-ohria tilallaan siemeneksi tai toista lajiketta siemeneksi ja toista lajiketta esimerkiksi rehuksi.  Ne kuuluvat samaan lajikeryhmään, joten tähän asti niitä ei ole saanut viljellä samaan aikaan samalla tilalla.

Muutos tulevat voimaan 13.3.2015 ja koskevat siis jo kesää 2015.

Lue lisää: 
Ohraa, vehnää, kauraa ja hernettä koskevat lajikerajoitukset siemenviljelyssä poistuvat (pdf, 173 kt)

19.11.2014
Siementen itävyystulokset 2014

20.2.2014
Eviran siemenlaboratorio tutkii satovuoden 2013 kylvösiemenen itävyyttä. Itävyystulokset antavat viitteitä kunkin kasvukauden siemenen laadusta.

31.1.2014
Evira on lähettänyt siemenpakkaamoille, -liikkeille ja näytteenottajille kirjeen Ajankohtaisia asioita siemenpakkaamoille (pdf, 97 kt), joka koskee mm. asiakaspalvelua, siemeneen liittyviä ilmoituksia, hinnastoa, analyysejä ja vakuustodistuksia.

24.10.2013 
Kirje siemenpakkaamoille