Ajankohtaista siementarkastuksessa

7.7.2017
Olemme tarkentaneet ohjetta virallisten näytteiden analysoinnista kirje pakkaamoille.

24.5.2017
Viljelystarkastusilmoitukset on lähetettävä Eviraan osoitteella viljelystarkastus@evira.fi. 5.6.
jälkeen saapuneista ilmoituksista peritään viljelyskohtainen lisämaksu.

24.5.2017
Siementuotantoa koskeva ohje ’Siementuotantoa koskevat sertifioinnin vaatimukset’ on päivitetty.

23.2.2017
Siemenviljelijän muistilista 2017 (pdf)

17.1.2017

Päivitetty siemenperunan tuotanto-ohje on julkaistu

Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset (13003/4)  (pdf, 658 kt) 
   Perunaohje muutokset (pdf, 68 kt)

17.1.2017
Siemenasiantuntijoiden yhteystiedot on päivitetty:     
    Siemenasiantuntijoiden yhteystiedot 17.1.2017 (pdf, 133 kt)

11.1.2017

Kylvösiemenen kauppa on tarkasti valvottua

Kylvösiementen tuotantoon, pakkaamiseen ja markkinointiin liittyvää toimintaa säätelee Siemenkauppalaki. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kohdistaa vuosittain valvontaa tasapuolisesti ja riskiperusteisesti koko siementuotantoketjuun. Evira käyttää valvonnassa apunaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tarkastajia. Kylvösiementen maahantuontivalvonnassa apuna toimii Tulli.

Eviran kylvösiemenkauppaan kohdistuva valvonta painottuu vuonna 2017 erityisesti

  • keväällä ja syksyllä lehdissä ja internetissä markkinoitaviin sertifioimattomiin siemeneriin
  • EU:n alueelta markkinoitavien kylvösiemenerien valvontaan
  • siemenpakkaamoihin sekä
  • luonnonmukaisesti tuotettujen siemenerien markkinointiin.

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että

  • siemenkaupan toimijat markkinoivat ainoastaan sertifioitua siementavaraa
  • pitävät toiminnastaan tiedostoa ja ovat
  • rekisteröityneet Eviran ylläpitämään valvontarekisteriin.

Valvonnan lisäksi Eviran siementarkastus kouluttaa ja neuvoo toimijoita kylvösiemenen markkinoinnin vaatimuksista. 

Siemenkauppalain mukaan Suomessa saa markkinoida vain sertifioitua kylvösiementä. Kaikki Suomessa tuotettu kylvösiemen sertifioidaan eli tarkastetaan virallisesti Eviran Loimaalla sijaitsevassa aluetoimipaikassa. Kylvösiementen pakkaamiseen tarvitaan lisäksi Eviran lupa. Luettelo hyväksytyistä pakkaamoista löytyy Eviran internetsivuilla.

Lue lisää:
Siemenet - Evira
Pakkaamotoiminta - Evira

Lisätietoja: tarkastaja Terhi Puisto, Evira, p. 050 5626054

10.1.2017
Siementarkastuksen hinnastokooste on päivitetty.  
hinnasto tammikuu 2017

21.4.2016

Evira valvoo tarkastamattoman siemenen myyntiä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo tarkastamattoman kylvösiemenen myyntiä myyntipaikoilla. ELY-keskusten markkinavalvojat valvovat siemenkauppaa ja seuraavat kylvösiementen myynti-ilmoituksia lehdissä, internetissä sekä myyntipaikoilla.

Kylvösiemenkaupan sesonkiaika on meneillään. Siemenkaupan markkinavalvontaa valvontaa tehdään jokaisen ELY-keskuksen alueella. Markkinavalvojat seuraavat oman alueensa lehtiä ja netti-ilmoituksia. Jos tarkastamattoman siemenen myyntiin viittaavia ilmoituksia löytyy, markkinavalvoja ottaa yhteyttä myyjään ja selvittää tarkemmin siemenen alkuperää.

Tarkastamattoman siemenen myynnistä seuraa siemenerän markkinointikielto ja mahdollinen huomautus.

Miksi tarkastamatonta siementä ei kannata käyttää

Tarkastamatonta siementä ei ole nimensä mukaisesti virallisesti tarkastettu. Siemenen lajikeaitoutta ei ole tutkittu ja tällöin on vaarana ettei siemen ole sitä lajiketta, jota viljelijä luulee ostavansa. Lajikeaitouden lisäksi tarkastamattoman siemenen mukana voi saada peltoonsa hukkakauraa ja muiden rikkakasvien siemeniä. Lisäksi siemenlevintäiset taudit voivat levitä ja aiheuttaa sadon menetystä. Siemenen itävyyttä ei ole virallisesti tutkittu, joten kylvömäärä ja siemenen kylvömäärätarve jäävät ostajan arvioitavaksi, jolloin kasvustosta voi tulla ylitiheä tai harva.

Mistä tunnistaa sertifioidun siemenen

Sertifioitu siemen on viljelystarkastettua ja siemenerästä otettu näyte täyttää kyseiselle lajille asetetut laatuvaatimukset. Sertifioinnin merkkinä oleva vakuustodistus kiinnitetään jokaisen siemenpakkauksen päälle.

Ilman vakuustodistuksia ei erää saa markkinoida ja luovuttaa ostajalle.

Lisätietoja: Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, p. 040 833 2482

 

8.3.2016

Nurmi- ja nurmipalkokasvien siemenviljelysten
satovuosien enimmäismäärät muuttuneet

Satoa saa korjata:
Puna-apila: kolmena peräkkäisenä vuonna (ei muutosta).
Nurminata: neljänä peräkkäisenä vuonna (ei muutosta).
Timotei, ruokohelpi, vuohenherne, valkomesikkä: viitenä peräkkäisenä vuonna. (Ennen timoteilla sallittiin enintään neljä satovuotta!)
Ruokonata: kuutena peräkkäisenä vuonna. (Ennen enintään viisi satovuotta!)

Satovuosien laskeminen aloitetaan ensimmäisestä viljelystarkastusvuodesta. Vaikka siemensadon korjaamisessa pidettäisiin välivuosi, välivuosi lasketaan mukaan.

Viljakasvien ja herneen lajikerajoitukset on poistettu siementuotannossa.

27.1.2016

Kasvinjalostusmaksujen periminen ja kasvinjalostustuen maksaminen on päättynyt

Eduskunta on kumonnut lain kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Tämän vuoksi Eviran siementarkastusyksikkö on lopettanut kasvinjalostusmaksujen perimisen vuoden 2016 alusta lähtien. Lain piirissä olleiden lajikkeiden jalostajat ja edustajat eivät siis enää saa kasvinjalostustukea.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä on kumottu

 

11.11.2015

Siementen itävyystulokset 2015 

1.9.2015

Siemenperunalainsäädäntöä on uudistettu ja muutokset tulivat voimaan 1.9.2015. Lainsäädännön kehittämisessä tavoitteena on ollut tuotantosäädösten yksinkertaistaminen siemenperunan laatua heikentämättä. Lainsäädäntömuutosten johdosta Evirassa on päivitetty seuraavat ohjeet:

Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset (13003/3) 

Perunan esiperussiemenen tuotanto ja tarkastukset (10703/1)

Saatekirje – yhteenveto tärkeimmistä muutoksista ohjeeseen ’Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset’

21.8.2015
Siemenasiantuntijoiden yhteystiedot päivitetty 21.8.2015

5.5.2015

Hukkakaurattomuusvaatimus lievenee aloittavilla siementuotantotiloilla

Uudella ja vanhalla siementuotantotilalla voi olla kasvukaudesta 2015 alkaen enintään yksi lohko kunnan hukkakaurarekisterissä, jos tilalla tuotetaan sertifioitavaksi tarkoitettua siementä muista lajeista kuin timoteista, puna-apilasta, rypsistä tai rapsista. Ennen maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutosta uudella siementuotantoa aloittavalla tilalla ei saanut olla yhtään lohkoa kunnan hukkakaurarekisterissä.

Muutoksen tavoitteena on lisätä alueita, joilla kylvösiementä voidaan tuottaa. Sertifioitu siemen säilyy hukkakaurattomana myös asetusmuutoksen jälkeen.

Hukkakaurarekisteriin merkitään torjunnan ajaksi ne lohkot, joilla on todettu hukkakauraa. Hukkakaura on aina torjuttava.

Lue lisää:  
Hukkakaurattomuusvaatimus lievenee aloittavilla siementuotantotiloilla (pdf)
Lue lisää:
Hukkakaura siementuotannossa  

24.4.2015

Siemenperunaviljelijän muistilista 2015

Uusi siemenperunalainsäädäntö tulee voimaan 1.9.2015. Kesän 2015 tuotanto ja tarkastukset tapahtuvat vielä vanhojen sääntöjen mukaan. Syksyllä Evira muuttaa vanhat siemenluokat vastaaviin uusiin siemenluokkiin ja merkitsee niihin myös peltosukupolven.

Lue lisää: Siemenperunaviljelijän muistilista 2015 (pdf, 119 kt)

13.3.2015

Kesän 2015 kantasiemenet kenttäkokeisiin Eviralle 24.4. mennessä

Aikaisen kevään vuoksi siementarkastusyksikkö aikaistaa kenttäkokeiden kylvöjen valmistelua niin, että kesän 2015 kenttäkokeisiin ehtivät mukaan kaikki kantasiemenerät, joista on näyte toimitettu Eviran Loimaan toimipaikkaan 24.4. mennessä.

9.3.2015

Siemenviljelyn säädöksistä poistuu ohran, vehnän, kauran ja herneen lajikerajoitus

Lajikerajoitusten poistaminen tarkoittaa, että siemenviljelytilalla saa nyt viljellä yhdestä kasvilajista vapaammin eri lajikkeita.

Esimerkiksi viljelijä saa tuottaa samaan lajikerajoitusryhmään kuuluvia Einar- ja Elmeri-ohria tilallaan siemeneksi tai toista lajiketta siemeneksi ja toista lajiketta esimerkiksi rehuksi.  Ne kuuluvat samaan lajikeryhmään, joten tähän asti niitä ei ole saanut viljellä samaan aikaan samalla tilalla.

Muutos tulevat voimaan 13.3.2015 ja koskevat siis jo kesää 2015.

Lue lisää: 
Ohraa, vehnää, kauraa ja hernettä koskevat lajikerajoitukset siemenviljelyssä poistuvat (pdf, 173 kt)

19.11.2014
Siementen itävyystulokset 2014

20.2.2014
Eviran siemenlaboratorio tutkii satovuoden 2013 kylvösiemenen itävyyttä. Itävyystulokset antavat viitteitä kunkin kasvukauden siemenen laadusta.

31.1.2014
Evira on lähettänyt siemenpakkaamoille, -liikkeille ja näytteenottajille kirjeen Ajankohtaisia asioita siemenpakkaamoille (pdf, 97 kt), joka koskee mm. asiakaspalvelua, siemeneen liittyviä ilmoituksia, hinnastoa, analyysejä ja vakuustodistuksia.

24.10.2013 
Kirje siemenpakkaamoille