Viralliset analyysit

Siemenlaboratorion tehtävänä on analysoida laboratorion tarkastettavaksi toimitetut viralliset kylvösiemennäytteet.  Viralliset analyysit tehdään ISTA:n menetelmiä käyttäen.

Siemenlaboratoriossa tehtäviä virallisia analyysejä ovat puhtaus-, kosteus-, 1000 siemenen paino- ja itävyysmääritykset. Lisäksi tutkitaan siemenlevintäisiä kasvitauteja, joista tärkeimpiä ovat ohran lentonoki, ohran viirutauti ja siemenlevintäinen verkkolaikku.

Siemenen puhtaus

Puhtausmäärityksellä selvitetään siemennäytteessä mahdollisesti esiintyvät epäpuhtaudet painoprosentteina, olivatpa ne sitten muiden viljelykasvilajien siemeniä, rikkakasvien siemeniä tai roskaa. Kaikki löytyneet komponentit tunnistetaan ja nimetään.

Yleinen periaate kaikilla lajeilla on, että puhtaisiin siemeniin lasketaan puolikasta suuremmat tutkittavan lajin siemenet. Eri lajiryhmillä on omat tarkemmat sääntönsä.

Tärkeimpien kasvilajien puhtaudelle on asetettu laatuvaatimukset Maa- ja metsätalousministeriön kylvösiemenien markkinoinnista annetuissa asetuksissa, jotka perustuvat EY:n säädöksiin.

Puhtausanalyysin kappalemääritykset

Monille lajeille ja siemenluokille on puhtausprosentin lisäksi annettu myös kappalemääräisiä laatuvaatimuksia.

Yhdenkin hukkakauran löytyminen siemenerästä aiheuttaa aina erän hylkäämisen. Puhtausmäärityksessä erotetaan myös torajyvät ja öljykasvinäytteiden pahkat

1000 siemenen paino

Siemenerien 1000 siemenen painotieto tarvitaan itävyysprosentin lisäksi sopivan kylvömäärän laskemiseksi. Siemenlaboratoriossa painomääritys tehdään puhtaista siemenistä.

Kylvösiementen markkinoinnista annetuissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa ei ole asetettu 1000 siemenen painolle alarajaa, vaan lajitteluaste on pakkaamon päätettävissä. Paino on ilmoitettava vakuuslipukkeessa.

Kosteus

Useimpien lajien sertifioinnin edellytyksenä on maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa annettujen kosteuden laatuvaatimusten täyttyminen. Kosteus tutkitaan ISTAn uunikuivausmenetelmällä. Laatuvaatimukset on asetettu lajeittain. Esimerkiksi viljan kosteus ei saa ylittää 16 % eikä nurmi- ja nurmipalkokasvien 14 %.

Mitä kosteampana siemenerää säilytetään, sitä nopeammin sen itävyys alenee.

Siemenen itävyys

Itävyysmäärityksen tavoitteena on selvittää siemenerän itävyys. Tulosta tarvitaan kylvömäärän laskemiseen.

Vain sellaiset idut lasketaan mukaan itävyysprosenttiin, joiden kaikki olennaiset rakenneosat ovat normaalisti kehittyneet. Jos erä aiotaan markkinoida peitattuna, tutkitaan itävyys peitattuna.

Tärkeimpien kasvilajien itävyydelle on asetettu laatuvaatimukset. Itävyys on yksi siemenerän koko ajan muuttuvista ominaisuuksista. Siemenet ovat elävää materiaalia ja liian kosteana tai muuten huonoissa olosuhteissa itävyys menetetään hyvin nopeasti.

 

Lisää aiheesta palvelussamme