Ennakkovakuudet

Ennakkovakuudella tarkastettujen siemenerien viralliset itävyystulokset

Utsädespartier som marknadsförts med förhandsgaranti

Siemenerän pakkaajalla on oikeus markkinoida kylvösiemenerä ennen kuin virallinen itävyystulos valmistuu.

Evira julkaisee kylvösiemenerien itävyyttä koskevat analyysitulokset ennakkovakuudella markkinoiduista eristä verkkosivustollaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 49/2007 9 §:n mukaisesti.

Ett utsädespackeri har rätt att marknadsföra utsäde med ett förhandsgarantibevis innan det officiella grobarhetsresultatet blivit klart. Evira publice

rar på sin webbplats de slutliga grobarhetsresultaten för sådana utsädespartier, som marknadsförts med förhandsgaranti..