Ristipölytteisten lajien eristysetäisyydet muihin saman lajin viljelyksiin (muut kuin peruna)

Rukiilla, ruisvehnällä, rypsillä, rapsilla ja nurmi- ja nurmipalkokasveilla vaaditaan risteytymisen estämiseksi eristysetäisyydet muihin saman lajin viljelyksiin, kun tuotetaan sertifioitavaa kylvösiementä. Eristysetäisyys vaaditaan saman lajin toisiin lajikkeisiin. Risteytyminen eri lajikkeiden välillä aiheuttaa lajikeaitouden huononemista. Siemensadon lajikeaitoutta ei voi parantaa sen jälkeen, kun eri lajikkeet ovat risteytyneet keskenään.

Itsepölytteisillä lajeilla eristysetäisyysvaatimuksia ei ole.

Siemenviljelykseltä vaadittu eristysetäisyys muihin kasvustoihin, joilla on saman lajin eri lajiketta tai lajike on tuntematonta.

  Perussiemen Sertifioitu siemen
Ruis 300 m 250 m
Ruisvehnä 50 m   20 m
Rypsi, paitsi hybridit 400 m 200 m
Rapsi, paitsi hybridit 200 m 100 m
Hybridirapsi 500 m 300 m
Hybridirypsi 500 m 300 m

 

Nurmi- ja palkokasvit

Viljelys yli 2 ha  
Siemenlisäykseen tarkoitetut (perussiemen) 100 m
Rehukasvituotantoon tarkoitetut (sertifioitu siemen)   50 m

 

Viljelys alle 2 ha  
Siemenlisäykseen tarkoitetut (perussiemen) 200 m
Rehukasvituotantoon tarkoitetut (sertifioitu siemen) 100 m