Lajikerajoitukset kylvösiementuotannossa

Useamman lajikkeen viljelyä samasta lajista samalla tilalla rajoitetaan kylvösiementuotannossa.

 

Ristipölytteisillä lajeilla on mahdollista viljellä vain yhtä lajiketta lajista. Poikkeuksena ovat heinät ja apilat, joista on mahdollista tuottaa useampaa lajiketta samanaikaisesti tilalla. Näidenkin lajien tuotannossa suositellaan kuitenkin vain yhden lajikkeen viljelemistä kerrallaan.

Kauralla, ohralla, vehnällä ja herneellä aikaisemmat lajikeryhmittelyä koskevat säännöt on kumottu, mutta lajikerajoituksia suositellaan edelleen käytettävän. Tätä tarkoitusta varten Eviran siementarkastusyksikkö julkaisee lajikeryhmittelytiedot taulukoissa, joissa on nähtävillä myös lajikkeiden tärkeimmät tuntomerkit. Lajikeryhmät on ilmoitettu numeroilla. Eri lajikeryhmiin kuuluvat lajikkeet on yleensä suhteellisen helppo erottaa luotettavasti toisistaan joko siemennäytteen tai kasvuston tuntomerkkien perusteella.

Ryhmittelyyn käytettävät ominaisuudet liittyvät muun muassa siementen väriin ja rakenteeseen. Jos lajiketta ja jalostetta ei ole mainittu Eviran internetsivuillaan julkaisemassa listassa, sen ryhmittelyn voi varmistaa siementarkastusyksiköstä. Ryhmitys on maksuton.

Ryhmittelyn tekemiseen tarvitaan noin 1-2 dl siementä. Joissakin tapauksissa ryhmittelyä ei voida tehdä ilman kasvien kasvattamista koekentällä. Tällöin lajike sijoitetaan useampaan ryhmään siihen asti, kunnes oikea ryhmä selviää. Joissakin tapauksissa lajike voi jäädä pysyvästi useampaan ryhmään lajikeominaisuuksissa esiintyvän vaihtelun vuoksi.

Ryhmittely voidaan tehdä myös virallisen lajikekuvauksen perusteella, jolloin siemennäytettä ei tarvitse toimittaa.

 

Yhteyshenkilöt:

Kaarina Paavilainen, p. 040 833 2480

Sähköposti: etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Lisää aiheesta palvelussamme:

Ohjeet ja lomakkeet > Kasvit > Siemenet > Viljelystarkastus >   Lajikeryhmät