Lajikkeen tuotanto muuhun tarkoitukseen kuin kylvösiemeneksi

Eviran siementarkastusyksikön valtuuttama viljelystarkastaja tarkastaa kaikki peltolohkot, joilla viljelijä tuottaa siemeneksi tarkoitettua lajiketta. Sadon käyttötarkoituksella ei ole merkitystä. Viljelijän tulee ottaa huomioon, että tilan kaikki saman lajikkeen viljelykset hyväksytään yhteen ja samaan siemenluokkaan. Viljelyksen sadon siemenluokka on korkeintaan sitä, mihin alin kantasiemen antaa mahdollisuuden.

Tilan yhden lajikkeen tuotanto on siis perustettava vähintään saman siemenluokan kantasiemenellä kuin siemenviljelys. Muuta tuotantoa käsitellään osana siemenviljelystä ja peltolohkot hyväksytään ja hylätään samoilla perusteilla.

Esimerkki.
Tilalla tuotetaan ohra-lajikkeesta siementä ja rehua tilan omaan käyttöön. Siemenviljelykset on perustettu sertifioidun siemenen 1. sukupolven (C1) erällä, joten siemenviljelyksen sato voidaan sertifioida korkeintaan sertifioidun siemenen 2. sukupolveksi. Myös rehuohraviljelys on perustettava kantasiemenellä, joka on vähintään siemenluokkaa C1.

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme