Siemenviljelyn aloittaminen

Viljelijän kannattaa heti siementuotannon aloittamista suunnitellessaan miettiä
- siementuotantoon sopiva viljelykierto
- tilan siementuotantoon sopiva laji- ja lajikevalikoimaa
- salliiko tilan hukkakauratilanne siementuotannon aloittamisen
- miten sadon kunnostus ja pakkaaminen järjestyy
- siemenen markkinointimahdollisuus.

Yleensä viljelijä tekee pakkaajan tai siemenliikkeen kanssa raakaerän viljelysopimuksen, jolloin pakkaaminen ja markkinointi jäävät pakkaajan/siemenliikkeen vastuulle. Viljelijä voi myös ryhtyä itse pakkaajaksi ja hoitaa siemenen markkinoinnin. Tällöin on haettava lain edellyttämä pakkauslupa Eviran siementarkastusyksiköltä. Pakkaamon toiminnasta ja velvoitteista on saatavissa erillinen ohje.

Uusi tila ei saa olla kunnan hukkakaurarekisterissä siementuotantoa aloittaessaan. Tämä ei kuitenkaan koske timotein, apiloiden, öljy- ja kuitukasvien, vihanneskasvien ja juurikkaiden kylvösiementuotantoa. Enemmän hukkakauran vaikutuksesta siementuotantoon on sivulla  Hukkakaura siementuotannossa.

Tila katsotaan uudeksi siementuotantotilaksi, jos sillä ei ole ollut viljelystarkastettua siementuotantoa siemenviljelyksen perustamisvuotta edeltävien kahden kasvukauden aikana.

Siemenviljelyn aloittamiseen liittyvistä muista vaatimuksista on enemmän sivuilla viljelystarkastus, eristysetäisyys, esikasvit, hukkakaura siementuotannossa, muut lajit, lajikeaitous, lajikerajoitukset ja ohjeessa Sertifioidun siemenen tuottaminen.

 

Kaikki siemenviljelykset tarkastetaan

Viljelystarkastuksessa Eviran valtuuttama tarkastaja tutkii viljelykseltä sadon laatuun vaikuttavat tekijät

  • lajikeaitouden kasvuston lajiketuntomerkkien perusteella
  • kantasiementietojen oikeellisuuden vakuuslipukkeesta
  • esikasvit viljelijän ilmoituksen mukaan
  • etäisyydet toisiin saman lajin kasvustoihin 
  • viljelyksen tautitilanteen löytämiensä tautisten yksilöiden perusteella 
  • muiden viljelykasvien, rikkakasvien ja hukkakauran esiintymisen.

Tarkastaja toimii Eviran antamien ohjeiden mukaan. Evira päivittää ohjeet tarpeen mukaan OECD:n ohjeistuksen ja asiaan liittyvien lakien ja maa- ja metsätalousministeriön asetusten perusteella. OECD:n ohjeita voi selailla OECD:n sivuilla hakusanalla Seed Schemes.

Viljelystarkastusten tekoa hallinnoi ja koordinoi Eviran siementarkastusyksikkö, joka myös tekee päätöksen siemenviljelyksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä voimassa olevien säädösten perusteella. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon viljelystarkastajan ehdotus ja havainnot sekä laboratoriotutkimusten ja kenttäkoetarkastuksen tulokset.

Viljelystarkastuksia tekevät maaseutukeskusten palveluksessa olevat ja yksityiset tarkastajat sekä siemenliikkeiden palveluksessa olevat Eviran siementarkastusyksikön valtuuttamat tarkastajat.

Viljelystarkastajat ylläpitävät ammattitaitoaan osallistumalla siementarkastusyksikön järjestämään koulutukseen ja pätevyyskokeisiin.

Tarkastus on maksullista.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää tietoa muualla verkossa