Siemenperunan laboratoriotutkimukset ja laatuvaatimukset

Peruna-ankeroisen laboratoriotutkimus

Laboratoriotutkimuksia varten kaikki näytteet lähetetään Eviran Loimaan toimipaikkaan. Kasvintuhoojamääritysten varmistamiseksi voi Evira jatkolähettää näytteitä Eviran kasvintuhoojalaboratorioon Helsinkiin.                     

Koko maanäyte tutkitaan. Peruna-ankeroisen kystat erotetaan maasta pesemällä ja ne tunnistetaan mikroskoopilla. Tarvittaessa tehdään elävyysvärjäys ja lajinmääritys molekulaarisin menetelmin. 

Siemenperunatuotannon edellytyksenä on, ettei pellossa todeta peruna-ankeroista.

Jos tilalla todetaan peruna-ankeroista, siitä seuraavat jatkotoimenpiteet toteutetaan kasvinterveyslainsäännön mukaisesti Eviran kasvinterveysyksikön valvonnassa.

Rengasmätätutkimukset laboratoriossa

Vaalea rengasmätä ja tumma rengasmätä testataan immunofluoresenssi (IF) -menetelmällä. Testimenetelmä perustuu vasta-aineisiin, jotka tunnistavat taudinaiheuttajan. Jos ensimmäisen testin perusteella voi epäillä, että näytteessä on rengasmätää, näyte lähetetään jatkotutkimuksiin.

Vaalea ja tumma rengasmätä ovat vaarallisia kasvintuhoojia, joita ei saa esiintyä sertifioitavassa siemenperunassa lainkaan.

Virustutkimukset laboratoriossa ja laatuvaatimukset

Virukset testataan vasta-aineisiin perustuvalla ELISA-menetelmällä. Perunoita kasvatetaan testiä varten kasvihuoneessa, joten virustestien vähimmäiskesto on syksyllä kuusi viikkoa ja keväällä neljä viikkoa.

Siemenperunan mukulasadon laboratoriotutkimuksessa sallittavat virustautien enimmäismäärät (%)

  

 

Virus

Esiperussiemen  Perussiemen  

Unionin

PBTC 

Unionin

PB

Unionin

Unionin

SE

Unionin

E

 Y  0  0  1  1 2
A, X, S, M ja PLRV    Virussaastunta testataan siemenerän kanta-aineistosta polveutuvasta lisäysaineistosta sen tullessa ensimmäisen kerran virallisen tarkastuksen piiriin avomaan tuotannossa. Esiintymä saa tällöin olla enintään 0 prosenttia kutakin virusta.  


Virukset jälkeläissukupolven kasveissa

Lainsäädäntö katsoo, että virusten määrää tulee rajoittaa myös seuraavassa peltosukupolvessa. On tärkeää huomata, että alimmassakaan siemenluokassa viruksia ei saa esiintyä yli 10 %. Evira voi tutkia riskinarvioinnin perusteella valvontanäytteitä.

Ensimmäisessä jälkeläissukupolvessa sallittujen virusoireisten kasviyksilöiden prosentti-osuuksien (%) enimmäismäärät

 

 

 

 

 

 

Virus-
tauti

 Esiperussiemen   Perussiemen    Sertifioitu siemenperuna 

Unionin

PBTC

Unionin

PB 

Unionin

S  

Unionin

SE 

Unionin

Unionin

Unionin

B

 0  0,5  1,0  2,0  4,0  8,0  10,0

* ensimmäisen jälkeläissukupolven kasveissa lajikkeesta poikkeavien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien kappaleprosentti enintään 0,25  

** ensimmäisen jälkeläissukupolven kasveissa lajikkeesta poikkeavien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien kappaleprosentti enintään 0,5

Lisää aiheesta palvelussamme