Siemenperunan varastotarkastukset

Varastotarkastuksessa Eviran valtuuttama tarkastaja tekee mukuloille silmämääräisen tarkastuksen, jossa arvioidaan erilaisten vioitusten ja kasvitautien esiintymistä ja kokoluokkavaatimusten täyttymistä.                     

Varastolaatikoiden merkitseminen

Pakkaamo vastaa siitä, että varastolaatikot tai muut vastaavat pakkaukset on merkitty erottuvasti. Vakuustodistuksia käytetään vain pakkauksissa, joissa siemenperunaa markkinoidaan, ei välivarastolaatikoissa. Pakkaamolla on oltava merkintäjärjestelmä, jolla lajittelemattomat, lajitellut, tarkastetut ja jätteet erottuvat toisistaan. Apuna voi käyttää esimerkiksi väri- tai viivakoodeja. Jokaisessa varastolaatikossa on oltava vähintään seuraavat tiedot

 • viljelystarkastusnumero raakaerään ja kauppaerän numero tarkastettuun tavaraan
 • lajike
 • siemenluokka
 • pakkauksen juokseva numero tarkastetun tavaran laatikoissa
 • tarvittaessa käsittelyn vaihe (esim. ’tarkastettu’)

Varastotarkastuksen edellytykset

Lainsäädännön mukaan siemenperuna on aina varastotarkastettava ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle.

Yksi vakuustodistus annetaan tarkastajalle kiinnitettäväksi varastotarkastuspöytäkirjaan. Tarkastus tehdään sekä arvioimalla mukulan pinnan vioituksia että halkomalla mukuloita.

Osaerä saa olla enintään 50 tonnia ja painossa sallitaan enintään 5 % ylitys. Tarkastusnäyte otetaan vähintään 10:stä pakkauksesta.

Eviran ohjeen mukaan mukulanäytteen koko on 400 mukulaa/osaerä esiperussiemen- ja perussiemenluokissa. Esiperus- ja perussiemennäytteistä kaikki mukulat leikataan varastotarkastuksen yhteydessä.

Sertifioiduissa siemenluokissa näytekoko on vähintään 10 kg /10 tn ja varastotarkastus on kevennetty. Mukuloita ei pestä ja niitä leikataan tarkastajan arvioiman tarpeen mukaan pakkaamon tiloissa. Jos näyttää, että osaerä on menossa hylkäykseen, erä leikataan ja tutkitaan kokonaan. Sertifioiduissa siemenluokissa näytteen yksityiskohtainen tulos ilmoitetaan vain, kun näyte leikataan kokonaan.

 Siemenperunan laatuvaatimukset mukulanäytteen tarkastuksessa 

 1. Multaa ja roskia sallitaan enintään 2 painoprosenttia unionin A ja B-luokissa. Unionin S, SE ja E–luokissa multaa ja roskia sallitaan enintään 1 painoprosentti.
 2. Kuiva- ja märkämätää saa olla perussiemenessä (unionin S, SE ja E -luokat) ja sertifioidussa siemenessä enintään 0,5 paino­prosenttia, josta märkämätää 0,2 prosenttia.
 3. Ulkoisia vikoja, mukaan lukien epämuodostuneet ja vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3 painoprosenttia.
 4. Perunarupea (ruven peittämä alue yli 1/3 mukulan pinnasta) saa olla enintään 5 paino­prosenttia.
 5. Kuorirokkoa saa olla enintään 3 painoprosenttia (kuorirokon peittämä alue 1/10 mukulan pinnasta).
 6. Seittirupea saa olla enintään 5 painoprosenttia (seittiruven peittämä alue 1/10 mukulan pinnasta).
 7. Liiallisen kuivettumisen tai harmaahilseen aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 painoprosenttia.
 8. Siemenperunassa ei saa esiintyä vaarallisia kasvintuhoojia.
 9. Esiperussiemenessä ja perussiemenessä ei saa esiintyä maltokaariviroosin silmämääräisesti näkyviä oireita.

Kohtien 2 - 7 summa saa olla enintään 6 painoprosenttia unionin S, SE ja E –luokissa ja enintään 8 painoprosenttia unionin A ja B -luokissa.

Lajittelukoko

Lainsäädännössä on määritelty, että siemenperunan tulee olla lajiteltu siten, että se ei läpäise neliösilmukkaista seulaa, jonka silmukkakoko on vähintään 25 x 25 mm.

Samassa siemenperunaerässä saa mukuloiden koon ero olla enintään 25 mm. Jos mukulan alempi koko on yli 35 mm, tulee lajittelun olla sellainen, että suurimman ja pienimmän mukulakoon ero on viidellä jaollinen luku.

Sertifiointipäätös

Lainsäädännön mukaan Evira tekee siemenperunan hyväksymisestä sertifiointipäätöksen, kun tarkastuksen kaikki vaiheet on hyväksytty. Jos erä ei täytä laatuvaatimuksia jossain tarkastuksen vaiheessa, tehdään hylkäävä sertifiointipäätös.