Siementen laatutilastot

Eviran kasvianalytiikkayksikön siemenlaboratorion itävyystulokset antavat viitteitä kasvukauden siemenen laadusta. Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää ajoissa. Siemenen laadun tarkastaminen on tärkeää sekä oikean kylvömäärän laskemiseksi että peittaustarpeen arvioimiseksi. Suosituimpien lajikkeiden sertifioidun siemenen saanti voi vaikeutua kevättä kohti.

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja virallisesti otetuista näytteistä laboratoriokokein, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa eikä siemenlevintäisiä kasvitauteja ja itävyys on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus.

 

Siementen itävyystulokset 2017  (päivitetty 12.4.2018)

 

Luonto on sanellut ehdot ja kulunut kasvukausi 2017 on ollut monin tavoin haasteellinen. Puintikausi jatkuu edelleen lokakuun lopulla. Eviran siemenlaboratorioon on tullut ajankohtaan nähden tavanomaista vähemmän näytteitä tutkittaviksi. Ainakin kevätvehnää, rapsia ja härkäpapua sekä pohjoisemmilla alueilla kauraakin on edelleen pelloilla. Ensimmäisten tulosten perusteella näyttää kaikesta huolimatta siltä, että myös hyvin itäviä eriä on tulossa markkinoille. Pakkaamoiden raakaeränäytteiden ja suoraan viljelijöiltä tulleiden viljanäytteiden tulosten keskiarvot ovat selvästi alhaisempia kuin virallisten sertifiointiprosessin näytteiden. Joukossa on runsaasti erittäin alhaisia itävyyksiä. Korjuun viivästyessä tähkäidännän riski kasvaa huomattavasti. Pahimmin tähkässä itäneet jyvät kevenevät ja niitä poistuu lajittelussa, mutta niitä näkyy silti idätettävissä näytteissä.

Itämislepo (dormanssi) on aina otettava huomioon syyskauden idätyksissä, ettei itämiskelpoista tavaraa tule turhaan toimitetuksi muihin käyttötarkoituksiin. Kylmäkäsittelyn lisäksi Evirassa käytetään gibberelliiniliuosta itämislevon murtamiseen. Jos terveitä itämättömiä siemeniä on näytteessä vielä idätyskokeen lopussa, tutkitaan elinkykyisyyttä mikroskooppisesti. Itämislevon syvyydessä on suuria vaihteluita lajikkeittain ja alueittain sääolosuhteiden mukaan. Tämän syksyn erikoisuus on, että myös timoteinäytteissä on voimakasta itämislepoa.

Homeista viljaa itämässä.

Satokauden 2017 viljanäytteissä on todettu melko runsaasti homeiden ja mekaanisen rikkoutumisen aiheuttamia vioituksia. Jyvän alttius puintivaurioille riippuu pääasiassa korjuukosteudesta. Jyvä kestää parhaiten, kun sen kosteus on 18-22 %. Kuivempi jyvä murtuu herkästi, jolloin syntyy näkyviä lohkeamia ja säröjä, jotka voivat alentaa itävyyttä. Kosteampi jyvä saa helpommin sisäisiä vaurioita, joita on vaikea havaita, mutta jotka myös johtavat itämiskyvyn alentumiseen. Ohra kestää kovan kuorensa ansiosta viljoistamme parhaiten kosteana puintia. Hyvin itävää siementä voi saada vielä yli 30 %:n kosteudessa puidusta ohrasta. Tavoitteena tulisi olla, että puinti aloitetaan vasta, kun kosteus on laskenut 25 %:iin.

 Puintivioitus altistaa homevioitukselle. Homevioitukset syntyvät nopeasti kosteana puidussa viljassa, sillä mikrobit lisääntyvät voimakkaasti ja iskeytyvät erityisesti vaurioituneisiin jyviin. Viljan lämpötilan nousu kertoo alkaneesta pieneliötoiminnasta. Yli vuorokauden välivarastointi on jo haitallista, jos puintikosteus on yli 25 %.

 Puintipäivien kiireet näkyvät idätyskokeissa kuumenemisvioituksina. Harvalukuisina puintipäivinä on pitänyt puida kaikki, mitä ennätetään, ja viljaerät ovat ehkä joutuneet odottamaan kuivausta ja päässeet kuumenemaan. Kuivurien kapasiteetti on ollut lujilla ja kuivauslämpötilaa on saatettu nostaa läpimenon nopeuttamiseksi.

 Siemenviljalle sopii vanha sääntö; itävyyden kannalta turvallinen kuivausilman lämpötila on 90 °C miinus viljan kosteusprosentti. Viljan vaurioitumisalttius nousee hyvin jyrkästi, kun kuivausilman lämpötila on yli 70 °C

 

Vilu viljan kasvattaa – kyllä vanha kansa tietää! (blogi 1.6.2017)

Siementen itävyystulokset edellisinä vuosina

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007