Siementen laatutilastot

Eviran kasvianalytiikkayksikön siemenlaboratorion itävyystulokset antavat viitteitä kasvukauden siemenen laadusta. Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää ajoissa. Siemenen laadun tarkastaminen on tärkeää sekä oikean kylvömäärän laskemiseksi että peittaustarpeen arvioimiseksi. Suosituimpien lajikkeiden sertifioidun siemenen saanti voi vaikeutua kevättä kohti.

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja virallisesti otetuista näytteistä laboratoriokokein, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa eikä siemenlevintäisiä kasvitauteja ja itävyys on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus.

Siementen itävyystulokset 2016  (päivitetty 30.6.2017)

Vilu viljan kasvattaa – kyllä vanha kansa tietää! (blogi 1.6.2017)

Viljat

Sertifioinnin edellytyksenä on, että virallisesti otetut viljanäytteet itävät vähintään 85 %. Ohran siemeneriä on hylätty itävyyden vuoksi erittäin vähän – sekä peittaamattomana että peitattuna alle kaksi prosenttia. Lähes kaikki kevätvehnäerät tuodaan markkinoille peitattuina ja näistä on jouduttu hylkäämään alhaisen itävyyden vuoksi ohran tapaan vain pari prosenttia. Peittaamattomana tutkituista kevätvehnäeristä sen sijaan lähes puolen itävyys jäi alle hyväksymisrajan. Joissakin yksittäisissä kevätvehnäerissä peittaus on parantanut itävyyttä jopa yli 20 prosenttiyksikköä.

Kauralla homeongelmia

Markkinoilla on paljon hyvin itäviä kauraeriä, mutta itämiskelpoisuudessa on koettu myös pettymyksiä. Peittaamattomana tutkituista eristä 15 % ei ole täyttänyt itävyysvaatimusta ja heikoimmat itävyydet ovat jääneet huomattavasti alle 50 prosentin. Peitattuna noin joka viides kauraeristä on jäänyt itävyydeltään hyväksymisrajan alapuolelle. Yleisin syy kauran heikkoihin itävyyksiin on idätyskokeiden vioitusten perusteella tällä kaudella homeisuus. Useimmin itävyyttä alentavat samat Fusarium-homeet, joiden tuottamia hometoksiineita on myös todettu viime syksyn sadossa runsaasti. Peittauskaan ei aina tuonut itävyystulokseen toivottua parannusta.

Epävirallisten viljanäytteiden itävyydet

Evirassa tutkittujen viljelijänäytteiden ja pakkaamoiden raakaeränäytteiden tulosten keskiarvot ovat selvästi alhaisempia kuin virallisten sertifiointiprosessin näytteiden ja joukossa on runsaasti erittäin heikkoja tuloksia. Lähes joka toisen kevätvehnä- ja kauranäytteen itävyys on jäänyt ilman peittausta alle 85 prosentin. Kauranäytteiden tilanne on samanlainen myös peitattuna, mutta kevätvehnänäytteistä peittauksen jälkeen vain noin joka kymmenennen tulos jäi alle 85 prosentin.

Nurmikasvit ja öljykasvit itäneet hyvin

Sertifioitavat nurminata- ja timoteierät ovat itäneet hyvin. Noin viidestäsadasta tutkitusta alle kymmenen erän itävyys jäi alle 80 prosentin hyväksymisrajan. Molempien lajien tulosten keskiarvo asettuu 90 % paikkeille. Rypsieriä on valmistunut helmikuun loppuun mennessä 17 ja rapsieriä 32 kappaletta. Kaikkien itävyys on ylittänyt 85 %:n hyväksymisrajan.

Kaikki härkäpapuerät hyväksytty, herneellä heikompi tilanne

Virallisten härkäpapuerien tulosten keskiarvo on poikkeuksellisen korkea, yli 90 %. Viimeksi keskiarvo on ollut näin korkea vuonna 2009. Sertifioitavista herne-eristä noin joka neljännen itävyys on jäänyt alle 80 %:n minimivaatimuksen. Itävyyksissä on todella paljon vaihtelua ja heikoimmat itävyydet ovat jääneet alle 60 prosentin. Herneellä on suuri riski vioittua puinnin, kuljetusten ja käsittelyn yhteydessä.

Siementen itävyystulokset edellisinä vuosina

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007