Sertifioidun siemenen viljelyala 2014

Sertifioitu siemen tarkoittaa Eviran valvonnassa tuotettua, virallisesti tarkastettua siementä.

Sertifioitavaksi tarkoitettua siementä tuotetaan vuonna 2014 noin 36 000 ha. Ala on suunnilleen sama kuin vuonna 2013.

Suurimmat suhteelliset muutokset pinta-aloissa ovat rukiin siementuotantoalan kaksinkertaistuminen ja rypsin alan putoaminen noin neljännekseen vuoteen 2013 verrattuna.

Kaikki sertifioidun siemenen tuotantoon tarkoitettu ala on viljelystarkastettava. Viljelystarkastuksia tekevät tehtävään valtuutetut tarkastajat.

Tarkastusten tavoitteena on varmistaa korjattavan siemenensadon lajikeaitous ja hukkakaurattomuus. Lisäksi tarkastuksessa kartoitetaan siemenen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Viljelystarkastuskausi on kiivaimmillaan heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin.

 

/files/images/kasvit/siemenet/viljojen-tarkastusalat_2014_pieni.jpg : 42Kb

Viljelysala ha, jolle pyydetty viljelystarkastusta 1994-2014 
Viljat: ohra, kaura, syysvehnä, kevätvehnä, vehnä, syysruis
                                Suurenna kuva

 

/files/images/kasvit/siemenet/piensiemenet_tarkastettu_ala_2014_pieni.jpg : 37Kb

Viljelysala ha, jolle pyydetty viljelystarkastusta 1994-2014  
Piensiemenet: rypsi, ruokaherne, timotei, nurminata, puna-apila
                                        Suurenna kuva