Torjuntaeliöitä ja pölyttäjiä koskevat lomakkeet sekä ohjeet

Kaikista Suomessa käytettävistä torjuntaeliöista tai pölyttäjistä tulee ilmoittaa tai niiden käytölle on haettava lupa Evirasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että makroeliö ei aiheuta uhkaa kasvinterveydelle. Evira ylläpitää listaa hyväksytyistä torjuntaeliö- tai pölyttäjävalmisteista.