Lupahakemukset

Kun uutta torjuntaeliötä, pölyttäjälajia tai tuotetta markkinoidaan, käytetään tai maahantuodaan ensimmäistä kertaa, tulee lajille tai tuotteelle hakea lupa Evirasta. Lupahakemus vaaditaan jos torjuntaeliö tai pölyttäjä:

  • ei ole alkuperäinen laji Suomessa 
  • ei ole mainittuna EPPO:n listalla

Lupahakemus liitteineen tulee toimittaa Eviraan kolme (3) kk ennen ensimmäistä maahantuontia, käyttöä tai markkinointia. Evira arvioi tuotteen turvallisuuden kasvinterveyden kannalta ja lähettää hakemukset tiedoksi Ympäristöviranomaisille mahdollisia luonnonsuojelulain (43§) edellyttämiä rajoituksia varten.  Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti. Lajikohtainen ilmoitus sallitaan, jos makroeliöstä ei ole valmistettu tuotetta. Evira listaa hyväksymismenettelyn läpikäyneet lajit tai tuotteet erilliseen tiedostoon. Tällä hetkellä käytössä olevien eksoottisten tai EPPOn listan ulkopuolisten lajien luvat tulee olla haettuna 31.12.2013 mennessä.

Pölyttäjistä kontukimalaisesta ( Bombus terrestris) tulee tehdä lupahakemus, koska se ei ole laajalle levinnyt Suomessa. Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti.

Tietyn torjuntaeliö- tai pölyttäjätuotteen käyttökohteen laajennusta tulee hakea, jos:

  • tuotetta ei ole mainittuna listalla
  • eliötä halutaan käyttää muilla kasvilajeilla kuin Eviran ylläpitämällä listalla on mainittu
  • tai eliön käyttöä halutaan laajentaa kasvihuoneesta avomaalle

Käyttökohteen laajentamisesta muille kasvintuhoojalajeille ei tarvitse hakea lupaa. Luvan voi hakea usealle käyttökohteelle (kasvilajit) ja käyttöympäristöön (avomaa, kasvihuone ja muovitunneli) samalla kertaa. Lupamenettely ja käyttökohteen laajennus ovat maksullisia. Hinnasto löytyy täältä

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME