Biologisten torjuntaeliöiden ja pölyttäjien valvonta

Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnin, käytön ja maahantuonnin valvonnan tavoitteena on ehkäistä kasvinterveydelle aiheutuvia riskejä. Etelä- ja Keski-Euroopassa laajassa käytössä olevat torjuntaeliöt voivat Pohjoisen erilaisissa olosuhteissa käyttäytyä odottamattomasti kasvintuhoojien tavoin.

Valvonnan avulla pyritään varmistamaan

  • makroeliötuotteiden laatu,
  • torjuntaeliöiden käyttö hyväksytyissä kohteissa
  • ja tuotteiden asianmukainen markkinointi.

Uusien lajien hyväksymismenettelyssä Evira lähettää tiedon ympäristöviranomaisille, jolloin voidaan huomioida torjuntaeliöiden ja pölyttäjien mahdollisesti aiheuttamat riskit ympäristölle. Näitä voivat olla esimerkiksi kotoperäisten lajien syrjäyttäminen.

Evira ja Tukes vastaavat valvonnasta

Makroeliöiden tulee olla viranomaisen hyväksymiä ennen kuin niitä voidaan markkinoida, käyttää tai maahantuoda. Hyväksymistä voi hakea yritys, sen edustaja tai viljelijä. Lupahakemus tai ilmoitus makroeliötuotteista toimitetaan Eviraan.

Kasvinsuojeluun käytettävien mikrobiologisten valmisteiden (sienet, bakteerit ja virukset) hyväksymisestä ja valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Hyväksymisprosessi on samanlainen kuin kasvinsuojeluaineilla.

Makroeliöitä koskevan luvan edellytyksenä on, että torjuntaeliö tai pölyttäjä ei aiheuta uhkaa kasvinterveydelle. Pelkkä ilmoitus riittää, jos laji on alkuperäinen Suomessa tai on Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) listalla. Muista lajeista tulee hakea lupa Evirasta.

Evira ylläpitää luetteloa hyväksytyistä torjuntaeliöistä ja pölyttäjistä. Luettelo löytyy tältä sivustolta ja siinä olevia tuotteita saa käyttää mainituissa käyttökohteissa. Luetteloa päivitetään sitä mukaa, kun uusia ilmoituksia tai lupahakemuksia saapuu.

Eviralla on oikeus rajoittaa tai kieltää makroeliötuotteiden käyttö, jos niistä aiheutuu uhkaa kasvien terveydelle.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME