Viljan laatutekijät

Viljasadon laadun seurannassa näytteistä määritetään seuraavia käyttöarvoon vaikuttavia laatutekijöitä:

 

Laatutekijät määritetään yleisesti viljakaupassa hyväksytyillä menetelmillä.

Näytteen hehtolitranpaino ja valkuaispitoisuus määritetään pikalaitteilla, joiden tarkkuus varmistetaan aina satokauden alussa ja laatuseurannan edetessä tarkkuutta verrataan kaiken aikaa referenssimenetelmällä saatuihin tuloksiin.
Hehtolitranpainon ja valkuaispitoisuuden määrittämisessä käytetään NIT-pika-analysaattoria. Valkuaispitoisuus on mitattu näytteen kuiva-ainetta kohti.

Sakoluku määritetään näytteestä Falling Number -laitteistolla. Sitkopitoisuuden ja Zeleny-luvun määrityksessä käytetään NIT-pika-analysaattoria. Näytteen sakoluku määritetään kansainvälisen menettelyohjeen mukaan.

Näytteen rikkapitoisuus määritetään aistinvaraisesti ja jyväkoko selvitetään käsin seulomalla. Mallasohran jyväkoko (lajittelu) selviää koneellisella seulonnalla. Puhdistetusta näytteestä määritetään 1000 siemenen paino elektronisella jyvänlaskijalla ja itävyys paperimenetelmällä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME