Hehtolitranpaino

Hehtolitranpaino on viljan tilavuuspaino, kg/hl. Hehtolitranpaino kuvaa viljan kuntoa ja leipäviljoilla hehtolitranpaino kuvaa määrättyyn rajaan asti viljasta myllyssä saatavaa jauhatustulosta eli jauhosaalista.

Hehtolitranpainoon vaikuttaa mm. jyvien muoto, koko ja pintarakenne. Hehtolitranpaino nousee, kun jyvät ovat pyöreähköjä, sileäpintaisia ja samankokoisia. Vastaavasti hehtolitranpainoa alentaa esim. jyvien epätasainen pinta, kapea ja pitkähkö muoto sekä näytteessä olevat kevyet tilaa vievät roskat. Viljan mekaaninen käsittely nostaa hehtolitranpainoa.

Yleisenä laatukriteerinä on, että mitä suurempi on viljan hehtolitranpaino sitä parempi. Leipäviljan laatuhinnoittelussa perushintaisen myllyvehnän hehtopainon tulee olla 76 - 78 kiloa. Tyypillisesti myllyrukiin hehtopainon tulee olla vähintään 71 kg.