Rikkapitoisuus ja lajittelu

Rikkapitoisuuden eli puhtauden määrityksellä on merkitystä sekä viljan määrällistä että laadullista arvoa punnittaessa. Rikkapitoisuusmäärityksen periaatteena on osoittaa käyttöarvottoman tai käyttöarvoa alentavan materiaalin osuus näytteessä, esim. kuinka paljon viljaerä sisältää ennen jauhatusta puhdistamalla poistettava roskia ja muita jauhatukseen sopimattomia aineksia.

Viljanäytteestä määritetään rikkapitoisuus eli puhtaus erottamalla näytteestä rikat, joita ovat roskat ja rikkajyvät. Roskat ovat täysin käyttökelvotonta materiaalia ja rikkajyvät alentavat viljan käyttöarvoa.

Roskapitoisuus sisältää seuraavat osatulokset:

 • Muut roskat (Extraneous matter)
 • Torajyvät (Ergot)
 • Rikkakasvien siemenet (Extraneous seeds)
 • Pilaantuneet jyvät (U nsound grains)
 • Kuoret (Husks)
 • Kasvitautien vioittamat jyvät (vain vehnässä) (Bunted grains) 

 

Rikkajyväpitoisuus:

 • Surkastuneet jyvät (Small kernels)
 • Muut viljat (Other cereals)
 • Tuholaisen vioittamat jyvät ( Grains damaged by pest)
 • Alkio värjääntyneet jyvät (vain vehnässä) ( Discoloured germ)
 • Lämpövaurioituneet jyvät (Overheated during drying)

 

Rikkapitoisuus sisältää molempien ryhmien kaikki osatulokset.

Surkastuneissa jyvissä käytettävät seulakoot:

 • Vehnä 2,0 mm
 • Durum vehnä 1,9 mm
 • Ruis 1,8 mm
 • Kaura 2,0 mm
 • Ohra 2,0 tai 2,2 mm

 

Lajittelu

Mallasohrasta määritetään jyväkoko lajittelemalla. Mallasohran laatuvaatimuksena on tasalaatuinen ja määrätyn kokoinen jyvä. Jyvien tasalaatuisuudella varmistetaan että mallastuksen aikana tapahtuvat muutokset edistyvät kaikissa jyvissä yhtä pitkälle.