Nit-Viljaverkko

NIT-Viljaverkon nimi tulee sanoista Near Infrared Transmittance, joka tarkoittaa lähi-infrapunaan perustuvaa mittausmenetelmää. Menetelmällä mitataan suoraan kokojyväviljasta mm. kosteus-, proteiini- ja tärkkelyspitoisuus. Laitteeseen voidaan liittää myös hehtolitranpainon mittausyksikkö.

Viljaverkko tarkoittaa kaikkia Suomen noin 40 NIT-laitetta, jotka on liitetty samaan verkkoon modeemiyhteyksin. Viljaverkko muodostuu yhdestä päälaitteesta, joka on viljaverkon hallinnoijan laite, ja useammasta käyttölaitteesta.

Toimiakseen viljaverkko tarvitsee hallinnoijan ja referenssilaboratorion. Eviran viljajaosto toimii hallinnoijana ja referenssilaboratoriona Suomen NIT -viljaverkossa.

Yhteistä etua viljelijästä teollisuuteen

Viljaverkon avulla on voitu parantaa viljan analysoinnin luotettavuutta laajojen, jopa yli 10 000 analyysitulosta sisältävien kalibraatioiden avulla.

Lisäksi viljaverkosta on hyötyä kaikille osapuolille, viljelijästä viljaa jalostavaan teollisuuteen,  kun yksi taho koordinoi ja tekee tarvittavan tulostasoseurannan ja referenssimääritykset.

Suomen NIT -viljaverkko on ollut toiminnassa vuoden 2000 syksystä lähtien.

Lähetteet viljaverkon tasontarkistusnäytteitä varten.